وزارت جهاد کشاورزی
12 ‌رقم‌ جدید محصولات‌ کشاورزی‌ برای‌ مناطق‌ دیم‌ کشور معرفی‌ شد‌.
1386/06/13

 

دوازده ‌رقم‌ جديد محصولات‌ كشاورزي‌ براي‌ مناطق‌ ديم‌ كشور معرفي‌ شد‌. رييس‌ موسسه‌ تحقيقات‌ كشاورزي‌ ديم‌ كشور در مراغه‌ گفت‌‌ امسال‌ يك‌ رقم‌ جديد جو به‌ نام‌‌ ابيدر‌ و يك‌ رقم‌ گلرنگ‌ با عنوان‌‌ سينا‌ و ‌ ‌‌‌رقم‌ ديگر گندم‌/ جو ‌/نخود/ عدس‌ /گلرنگ‌ و علوفه‌ پس‌ از ‌5‌ تا ‌10‌ سال‌ تحقيق‌ در ازمايشگاهها و مزارع‌ اين ‌موسسه‌ براي‌ مناطق ‌ديم‌ كشور معرفي‌ شده ‌است‌ ‌.

عبدالعلي‌ غفاري‌ افزود‌ اكنون‌ محققان‌ اين‌ موسسه/‌‌‌‌‌‌طرح‌ ملي‌ و منطقه اي ‌و ‌8‌ طرح‌ تحقيقاتي‌ در‌ ‌‌‌استان‌ ديم‌ خيز كشور در زمينه‌ حبوبات‌ /‌دانه هاي‌ روغني‌ /‌علوفه/ غلات‌ و مديريت‌ منابع در دست‌ اجرا دارند‌0‌

رييس‌ موسسه‌ تحقيقات‌ كشاورزي‌ ديم‌ كشور همچنين گفت‌ پانزدهمين‌ همايش ‌مشترك‌ اين‌ موسسه‌ با مركز بين‌ المللي‌ تحقيقات‌ در مناطق‌ خشك‌ جهان‌ موسوم‌ به‌ ‌ايكاردا ‌به‌ منظور تبادل‌ نظر و برنامه‌ ريزي‌ ساليانه و بررسي‌ نتايج‌ يافته‌ هاي‌ تحقيقاتي‌ با حضور محققان‌ اين‌ دو مركز و كشاورزان‌ و مروجان‌ پيشرو كشور از ‌15‌ تا ‌18‌ شهريور‌ در گرگان‌ برگزار مي‌ شوداداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر24 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal