وزارت جهاد کشاورزی
طرح ملي ارتقاي ميانگين توليد محصولات كشاورزي اجرا مي‌شود
1389/09/16

طرح ملي ارتقاي ميانگين توليد محصولات كشاورزي از اولويت‌هاي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي است.به گزارش روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي، دكتر جهانگير پرهمت ضمن اعلام اين مطلب گفت: «اين طرح در راستاي خودكفايي محصولات كشاورزي و از طريق ترويج روش‌هاي مناسب مانند استفاده از بذر مناسب، مصرف به موقع و به اندازه نهاده‌ها و مديريت صحيح مزارع و باغات اجرا مي‌شود.»وي افزود: «در نخستين گام، اين طرح در مورد محصولات استراتژيك مانند گندم، برنج، چغندر وذرت اجرا مي‌شود و طي پنج سال، كل اراضي آبي كشور با اقدام‌هاي ترويجي زيرپوشش طرح مذكورقرار مي‌گيرد.»به گفته معاون وزير ورييس سازمان ترويج ،آموزش وتحقيقات كشاورزي ، طرح ملي ارتقاي ميانگين توليد با همكاري ومشاركت شركت‌هاي خدمات فني و مشاوره‌اي، توليدكنندگان نمونه برتر، كارشناسان بخش خصوصي و سازمان جهادكشاورزي استان‌ها اجرا مي‌شود.»وي اعتبارات اين طرح در سال نخست را نزديك به 2 ميليارد تومان اعلام و تصريح كرد: «اين اعتبارات براي حمايت از اجراي طرح اختصاص مي‌يابد و بخش‌هاي فني وحرفه‌اي و بخش خصوصي با تقويت ارتقاي توليد و سود حاصل از آن، اين طرح را اجرا خواهند كرد.»

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal