وزارت جهاد کشاورزی
دستاوردهای معاونت باغبانی در سال 1385
1386/06/11

گزارش دستاوردهاي معاونت امور باغباني در نامه شماره 027862825 مورخ 27/5/86 :


توسعه 100 هزار هكتار باغ 
صادرات 810 هزارتن محصولات باغباني به جهان با ارزش صادراتي 7/1 ميليارد دلار
توليد و توزيع 11 ميليون اصله نهال شناسه دار
احداث حدود 19 هزار هكتار باغ زيتون 

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir


تعداد مشاهده خبر16 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal