وزارت جهاد کشاورزی
جزئيات بسته حمايتي تامين سوخت روستائيان
1389/12/15

معاون وزير جهادكشاورزي با اشاره به تدوين بسته حمايتي براي تامين سوخت روستائيان گفت: در اين بسته حمايتي براي مقابله با متصرفان و متجاوزان به مجموعه منابع طبيعي كشور هم تمهيداتي انديشيده شده است.علي سلاجقه در گفتگو با مهر درباره جلوگيري از قطع درختان از سوي روستائيان براي تامين سوخت گفت: بسته سياستي به اين منظور تهيه شده كه دراين طرح به صورت برش استاني براي همه استان هاي كشور موضوع سوخت جايگزين مطرح شده است.وي افزود: براساس امكان سنجي در هر منطقه اي سوخت مورد نياز به روستاييان اختصاص مي يابد تا آنها براي تامين سوخت از درختان جنگل ها استفاده نكنند.رئيس سازمان جلنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور با اشاره به رويكرد ديگر اين بسته حمايتي، تصريح كرد: در بخش ديگري از اين بسته حمايتي درنظرگرفته شده است كه براي مقابله با متصرفان و متجاوزان به مجموعه منابع طبيعي كشور اقداماتي انجام گيرد كه براين اساس، براي تامين نيروي انساني يگان حفاظت و بخش حفاظت سازمان اقداماتي انجام خواهد گرفت.

تعداد مشاهده خبر11 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal