وزارت جهاد کشاورزی
4100 شركت تعاوني روستايي و توليدي 8/3 ميليون هكتار زمين كشاورزي را زير پوشش دارند
1386/10/01

مدير كل دفتر نظامهاي بهره‌برداري وزارت جهاد كشاورزي گفت: در حال حاضر 2900 شركت تعاوني روستايي در سازمان تعاون روستايي و 1200 شركت تعاوني توليد وجود دارد كه 8/3 ميليون هكتار زمين كشاورزي و 340 هزار خانوار بهره‌بردار زير پوشش دارند.

وي گفت: شركتهاي ياد شده 25 درصد كشت گندم، 25 درصد جو، 26 درصد ذرت دانه‌اي ، 30 درصد كلزا و 50 درصد باغهاي كشور را در اختيار دارند.

اين مدير كل خبر داد: هم اكنون 30 شركت سهامي زراعي يا در حال كار، مطالعه و يا در حال تشكيل است هم مالكيت اين شركتها و هم 1200 شركت تعاوني توليد و 155 اتحاديه ملي و استاني بخش كشاورزي در اختيار مردم است و هيچ ارتباطي به دولت ندارند ،‌فقط دولت براي اختصاص يارانه‌ها يك حق تقدمي براي اين شركتها قايل است.

مدير كل دفتر نظامهاي بهره‌برداري وزارت جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: با تشكيل شركتهاي تعاوني توليد، عملكرد كشاورزان بين 25 تا 100 درصد افزايش پيدا مي‌كند.

مهندس سيد غلامحسين طباطبايي مدير كل دفتر نظامهاي بهره‌برداري وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با خبرگزاري فارس، با اشاره به اين كه با تشكيل سازمان مركزي تعاون روستايي از سال 1348 و شركتهاي تعاوني توليد و شركتهاي سهامي زراعي از سال 1349 خواستند خلاء موجود تامين نقدينگي و مديريت مزرعه را كه پيش از آن بر عهده اربابان بود، پر شود، افزود: تشكيل شركتهاي تعاوني توليد كشاورزي باعث افزايش عملكرد و بهره‌وري بين 25 تا 100 درصد در بخش كشاورزي شد.

مدير كل وزارت جهاد كشاورزي مهمترين عامل افزايش بهره‌وري در شركتهاي تعاوني توليد را به كارگيري يك كارشناس به عنوان مدير عامل و فراهم شدن بستري براي توجه وزارت جهاد كشاورزي مانند اختصاص سرباز سازندگي ، ناظر مزرعه داوطلب بسيج سازندگي ، اجراي طرحهاي آرماني و تعلق يارانه‌هاي دولتي به شركتها است.

مهندس طباطبايي در مورد اعتقاد وزير جهاد كشاورزي مبني بر نماينده واقعي توليد‌كننده بودن شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي كشاورزي، گفت: وزير هم نظر مساعد نسبت به شركتهاي تعاوني توليد كشاورزي دارد، چون هم هيات مديره و هم بازرسان آنها از بين توليد‌كنندگان برگزيده مي‌شوند.

وي گفت: وزارت جهاد كشاورزي شركت تعاوني روستايي را كه فقط براي تامين ارزاق باشد ، قبول ندارد بلكه بايد بين در عرصه توليد رقابت ايجاد شود.

طباطبايي كه خود 9 سال مدير عامل تعاوني توليد بوده، ‌معتقد است: تشكيل شركتهاي تعاوني توليد انتقال يافته‌هاي تحقيقي به مزرعه، انجام كارهاي ترويجي، ‌عمليات آب و خاك و تسطيح و تجهيز زمين و آبياري تحت فشار را آسان‌تر كرده و بافت اجتماعي آماده‌تري براي جلب توجه مردم پيدا مي‌كند.

وي گفت: تا كنون 1200 شركت تعاوني توليد كشاورزي در كشور شكل گرفته است كه 750 شركت آن در كار مكانيزاسيون ، اعضاي 860 شركت بيمه اجتماعي كامل داشته كه 240 هزار خانوار تابع بيمه روستايي و عشايري هستند و 450 شركت تعاوني توليد خود كارگزار بيمه محصول كشاورزي هستند.

طباطبايي تعاوني توليد را يك شخصيت حقوقي و در حكم يك سازه پايه دانست كه ساير طبقات مختلف اجتماعي روي آن قرار مي‌گيرند و تشكل خاصي مي‌شوند.

مدير كل دفتر نظامهاي بهره‌برداري وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: 43 هزار هكتار زمين كشاورزي در استان گيلان با ميانگين هزينه هر هكتار 5/2 ميليون تومان تجهيز و نوسازي شد كه در 163 روستا قرار دارند و حدود 5/107 ميليارد تومان در آنها هزينه شد، ولي چون نظام بهره‌برداري مناسبي در آن اراضي پياده نشده بود، نگراني بود كه زمينها از حالت مكانيزه شده به حالت سابق برگردند.

مهندس طباطبايي گفت: قالبهاي هندسي زمين در شركت‌ تعاوني گيلان خوب كنار هم چيده شده بودند، ولي قالبهاي اجتماعي كه با هم فكر كنند، خوب كنار هم چيده نشده بودند، به عنوان مثال عمليات داشت و مبارزه با آفات و مكانيزاسيون در هر كدام يك گونه بود، لذا مخارج تسطيح و نوسازي زمين، زير سوال رفته بود.

مدير كل دفتر نظامهاي بهره‌برداري گفت : هيات دولت با نظر كارشناسي تشكيل 160 شركت تعاوني در سال 86 و 87 موافقت كرده و تاكنون 75 شركت تعاوني توليد مجوز تاسيس گرفته‌اند و اكنون در مرحله عضو‌گيري و سرمايه‌گذاري است.

وي گفت: فقط بحث سرمايه‌گذاري در توليد نيست كه افزايش يابد، بلكه نرم‌افزار، هماهنگي و استفاده درست از سرمايه‌ها مطرح است.

مهندس طباطبايي گفت: با وجود 2500 كارشناس در سطح شركتهاي تعاوني توليد، بحث يكپارچگي اراضي دنبال مي‌شود و از سال 1380 تاكنون 52 ميليارد تومان صرف عمليات آب و خاك تعاونيها شده و 265 هزار هكتار زمين كشاورزي تجهيز و نوسازي و يكپارچه شده است.

وي گفت: اين رقم كمتر از 10 درصد زمينهاي تعاوني توليد كشاورزي است كه تجهيز و نوسازي شده است.

طباطبايي گفت: هم اكنون مطالعه عمليات آب و خاك در 250 شركت تعاوني توليد در حال انجام است و اگر بودجه و پول به قدر نياز باشد، 265 هزار هكتار قابل افزايش خواهد بود.

اين كارشناس اعتقاد دارد، اگر دولت آمادگي پاسخ سريع به تقاضاي اجتماعي در تعاونيهاي توليد را داشته باشد، بستر انجام طرحهاي ملي در تعاونيهاي توليد وجود دارد و علاوه بر آماده‌سازي 265 هزار هكتار، ساير طرحهاي ملي و استاني و كارهاي آب و خاك فراوان در تعاونيهاي توليد انجام شده است.

مهندس طباطبايي گفت: از محل اجراي ساير طرحها علاوه بر تعاونيهاي توليد، بيش از 270 هزار هكتار زمين كشاورزي يكپارچه شده است.

وي گفت: در جاهايي كه قطعه قطعه شدن زمين و پراكندگي بيشتر است ، حد و مرزها و جاده‌هاي دسترسي باعث مي‌شود ، زمين از بين برود ولي با تجميع و يكپارچه‌سازي حدود حداقل 10 درصد به مساحت زمين قابل كشت اضافه مي‌شود.اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر34 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal