وزارت جهاد کشاورزی
تنها هفت میلیون تن با خودکفایی کامل در بخش کشاورزی فاصله است
1385/12/09

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪

 

داخلي. اقتصادي. كشاورزي.

وزير جهاد كشاورزي گفت: با اجراي برنامه‌هاي افزايش توليدات كشاورزي در كشور هم اكنون توليدات مختلف كشاورزي به ‪۱۰۰ميليون تن رسيده كه نشانگر دستيابي به خودكفايي ‪۹۳درصدي است و تنها هفت ميليون تن با خودكفايي كامل فاصله است.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي، "محمدرضا اسكندري" افزود: با برنامه‌ريزيهاي انجام شده ظرف دو تا سه سال آينده به خودكفايي كامل در محصولات كشاورزي خواهيم رسيد.

وي در ديدار با "سام كاهامبا كوتسا"وزير امور خارجه جمهوري اوگاندا، گفت: ايران مصمم به توسعه همكاريهاي همه جانبه با كشورهاي قاره آفريقا است و در اين راستا يكي از محورهاي همكاري اجرايي كردن تفاهمات موجود و برنامه‌ريزي و بررسي براي دستيابي به تفاهمات جديد است.

وي با اشاره به رياست جديد وزارت كشاورزي در كميسيون مشترك اقتصادي ايران و اوگاندا، خاطرنشان كرد: ايران هم اكنون به فناوري‌هاي نوين در بخش -هاي مختلف كشاورزي دسترسي پيدا كرده و زمينه انتقال آن به كشور اوگاندا و قاره آفريقا مهيا است.

وزير جهاد كشاورزي گفت: سيستمها و روشهاي نوين آبياري، صيد و صيادي و اجراي طرحهاي تحقيقات كشاورزي تنها بخشي از توانمنديهاي كشاورزي ايران است كه قابليت انتقال به كشور اوگاندا را دارد.

در اين ديدار وزير امور خارجه اوگاندا با خشنودي از پيشرفتهاي شاخص ايران در بخش كشاورزي، گفت: در ده سال اخير ‪۱۱سند همكاري بين دو كشور به امضا رسيده كه سه مورد آن مربوط به فعاليتهاي كشاورزي است.

وي با اظهار خرسندي از انتخاب وزارت جهاد كشاورزي به عنوان طرف ايراني اجلاس مشترك اقتصادي دو كشور، اظهار اميدواري كرد: توسعه همكاريهاي كشاورزي سبب استحكام بيشتر روابط دو كشور دوست شود.

وي اضافه كرد: در اين راستا اوگاندا آماده توسعه همكاري با ايران در بخشهاي مختلف اقتصادي و به ويژه در زمينه تحقيقات و پژوهش كشاورزي و اجرا
اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
              www.pr.maj.ir
تعداد مشاهده خبر19 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal