وزارت جهاد کشاورزی
مراسم روز جهانی غذا ؛ امنیت غذایی جهان چالش های تغییر اقلیم و زیست انرژی
1387/07/24

مراسم روز جهاني غذا با حضور معاون توليد ات گياهي وزير جهاد كشاورزي و نماينده سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد" فائو" در ايران با قرائت پيام دبير كل فائو اغاز شد.

به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر در اين پيام كه ان را شاهد نجم نماينده فائو در كشورمان خواند ، بر نياز به توليد بيشتر و در نتيجه سرمايه گذاري بيشتر در كشاورزي تاكيد كرده است

در پيام دبيركل فائو كه به مناسبت روز جهاني غذا ( 25 مهر - 16 اكتبر ) منتشر شده

، امده است : هنگامي كه عرضه موادغذايي تحت تاثير تغيير اقليم و كاهش ذخاير قرار گرفته ، ضروري است تقاضاي روزافزون موادغذايي را كه ناشي از افزايش جمعيت، پيشرفت اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و رقابت در بخش زيست انرژي ماست ، مورد توجه قرار دهيم.

موضوع امسال روز جهاني غذا كه "امنيت غذايي جهان: چالش هاي تغيير اقليم و زيست انرژي" است فرصت مغتنمي محسوب مي شود تا مطمئن شويم كه تصميمات

كنفرانس تابستان فائو هرچه زودتر به اجرا گذاشته شوند.

تغيير اقليم ، بر همه اثر مي گذارد، اما فقيرترين مناطق همين حالا هم اولين قربانيان آن هستند.

وضعيت اين مناطق احتمالا در دهه هاي آينده بدتر خواهد شد.

سخت ترين صدمه براي صدها ميليون مردمي خواهد بود كه از هم اكنون آسيب پذير هستند و امنيت غذايي ندارند يعني توليدكنندگان خرد محصولات كشاورزي و دامي، ماهيگيران و جنگل نشينان.

تغيير اقليم دسترسي به زمين، آب و تنوع زيستي را تحت تاثير قرار خواهد داد. انتظار مي رود كه تغييرات در دما و بارش و همچنين تغييرات متعدد بسيار شديد الگوهاي آب و هوايي با كاهش توليدات كشاورزي و به دنبال آن تاثير منفي بر دسترسي به غذا را همراه باشد.

بنابراين، تغيير اقليم احتمالا مهاجرت به كشورهاي ثروتمندتر را افزايش مي دهد در حالي كه بالاآمدن سطح آب دريا جوامع بسياري را كه در مناطق ساحلي و دلتاهاي رودخانه زندگي مي كنند به سوي زمين هاي مرتفع تر حركت مي دهد.

اين خطرها مي بايستي مورد توجه قرار گيرند و تجزيه و تحليل امنيت غذايي در موقعيت كاملا جديد قرار داده شود. در سه سال گذشته، به دليل صعود قيمت هاي موادغذايي و انرژي، به تعداد گرسنگان دنيا تا پايان سال 2007 ميلادي، 75 ميليون نفر ديگر اضافه شده است.

اين بحران به دليل تنزل سرمايه گذاري ها در بخش كشاورزي در فقيرترين كشورها در 30 سال گذشته بوده است. سهم كشاورزي در كمك هاي توسعه از 17 درصد در سال 1980 به 3 درصد در سال 2006 تنزل يافته است. بنگاه هاي مالي بطور وسيعي سرمايه گذاريهاي خود را در كشاورزي كاهش داده اند.

ضروري است كه ما اين روند را دگرگون كنيم تا به سطح سرمايه گذاري سابق بازگرديم. همچنين لازم است كه ما براي افزايش واقعي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش كشاورزي در كشورهاي كم درآمد و كم غذاف چارچوب هايي را كه بتوانند دسترسي به غذا را فراهم نمايند بوجود آوريم.

مشاركت هاي منصفانه بين كشورهايي كه داراي زمين، آب و نيروهاي كار هستند

با كشورهايي كه داراي منابع مالي، تسهيلات مديريتي و بازار هستند مي تواند شالوده مستحكمي براي كشاورزي پايدار بوجود آورد. كشاورزي بايد بتواند توليد جهاني موادغذايي را تا سال 2050 دو برابر كند، زماني كه جمعيت كنوني 6 ميلياردي كره زمين به 9 ميليارد نفر خواهد رسيد.

اين تنها راه به جريان انداختن سرمايه هاي مورد نياز براي احياي كشاورزي است

كه ستاد ويژه بحران جهاني غذا در كنفرانس سران هزينه ساليانه آن را 30 ميليارد دلار برآورد كرده است.

در روز جهاني غذاي سال 2008، از همه دعوت مي كنم كه بيانيه كنفرانس سران در مورد امنيت غذايي جهان را ترويج كنند و همه طرف هاي ذينفع يعني دولت ها، بنيادهاي بين المللي، سازمانهاي تخصصي كشاورزي، جامعه مدني و بخش خصوصي را درا ين راه بسيج كنند.

آينده اين كره خاكي، بيش از هميشه، بستگي به توانايي ما در تداوم توسعه كشاورزي در كشورهاي فقير دارد.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر15 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal