وزارت جهاد کشاورزی
نقشه ژنتیکی ارقام پسته کشور به زودی ارائه می شود
1386/09/24

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: به منظور حفظ ارقام داخلي پسته ، نقشه ژنتيكي ارقام پسته كشور با استفاده از روش هاي علمي مهندسي ژنتيك در موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي در دست تهيه است.

 

دكترجعفر خلقاني معاون وزيرجهاد كشاورزي و رييس سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي در گفت و گو با خبرنگارموج؛ اظهارداشت: درحال حاضر از لحاظ مباحث علمي مربوط به توليد پسته مشكلي در كشور وجود ندارد كه موجب ايجاد آفلاتوكسين در اين محصول شود.

وي با اشاره به ارتباطات بين المللي موسسه تحقيقات پسته، افزود: موسسه تحقيقات پسته هر ساله مسائل مربوط به پسته را بررسي مي كند و حتي در برخي موارد بدون دخالت بخش هاي دولتي و نظارت كننده به صورت آزاد بررسي هاي خود را در خصوص اين محصول انجام مي دهد.

دكترخلقاني خاطرنشان كرد: هم اكنون موسسه تحقيقات پسته كشور از لحاظ استانداردها به عنوان يك موسسه مرجع مطرح بوده و از لحاظ روش هاي علمي داراي استانداردهاي بالا و قابل قبول بين المللي است.

وي تاكيد كرد: از لحاظ علمي مشكلي در رعايت استانداردهايي كه صادرات پسته را به خارج از كشور با مشكل مواجه كند در كشور وجود ندارد و فقط در برخي واحدهاي سنتي استانداردها رعايت نمي شود.

معاون وزيرجهاد كشاورزي با اشاره به فعاليت موسسه تحقيقات پسته جهت معرفي ارقام جديد اين محصول، تصريح كرد: بر اساس سفارش معاونت توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي هم اكنون نقشه ژنتيكي ارقام پسته كشور در موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي با استفاده از روش هاي علمي مهندسي ژنتيك در دست تهيه است.

دكترخلقاني گفت: به زودي نقشه ژنتيكي ارقام پسته كشور درراستاي حفظ ارقام داخلي عرضه خواهد شد.

 اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر18 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal