وزارت جهاد کشاورزی
معرفي سه گونه جديد ماهي كپور توسط موسسه تحقيقات شيلات ايران
1386/07/02

 

موسسه تحقيقات شيلات اعلام كرد: به منظور افزايش تنوع گونه‌اي و افزايش توليد در واحد سطح مزارع پرورش ماهيان گرم آبي، سه گونه كپور ماهيان هندي به نامهاي روهو، كاتلا و مريگال از طريق هندوستان وارد كشور شد.     

 

به گزارش  روابط عمومي موسسه تحقيقات شيلات ايران، به منظور افزايش تنوع گونه‌اي و افزايش توليد در واحد سطح از طريق استفاده از تمامي سطوح غذايي در استخرهاي پرورش ماهيان گرم آبي با كسب مجوزهاي لازم از سوي سازمان دامپزشكي و محيط زيست كشور سه گونه كپور ماهيان هندي به نامهاي روهو، كاتلا و مريگال از هندوستان وارد كشور شد.

بنابر اين گزارش، در اجراي طرح تحقيقاتي «كشت توام كپور ماهيان هندي و چيني» در شرايط قرنطينه در پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي در بندر انزلي وابسته به موسسه تحقيقات شيلات ايران مورد استفاده قرار مي گيرد.

بر اساس مطالعات و برآوردهاي انجام شده، با اجراي اين فعاليت تحقيقاتي و افزايش تعداد گونه‌هاي گرم آبي از 5 _ 4 گونه به 8 _ 7 گونه در استخرها و تعيين زي فن تكثير و پرورش اين ماهيان جديد در كشور نياز به واردات مجدد اين گونه ها رفع شد.

تشكيل گله‌هاي مولد سازگار با كشور بتوانيم با معرفي آن به آبزي پروري بخش خصوصي ميزان توليد در واحد سطح از ماهيان گرم آبي را متوسط 3 تن به 6 _ 5 تن در هكتار افزايش خواهد داد.

در حال حاضر در آبزي پروري ماهيان گرم آبي 4 گونه كپور ماهيان چيني به نامهاي كپور معمولي، كپور سرگنده، كپور نقره‌اي و كپور علفخوار به صورت عمومي و چند گونه سوف، سيم، لاي ماهي و شاه‌ميگوي آب شيرين به صورت موردي پرورش داده مي‌شوند.اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر13 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal