وزارت جهاد کشاورزی
شفاف سازی و اطلاع رسانی واقع گرایانه؛ مسئولیت روابط عمومی ها در مقابله با خیانت ناکارآمد جلوه دادن دولت
1391/10/11

رئيس شوراي اطلاع رساني دولت گفت: بايد تلاش كنيم كه در چند ماه باقي مانده از دولت دهم، از اين مسير با موفقيت عبور كنيم زيرا اين بخشي از تاريخ كشور است كه نبايد در حق نظام جفا كنيم، به هر حال اين دولت در درون نظام و بر آمده از نظام و انقلاب است و اگر بخواهيم حذف و يا تحريفش كنيم و آن را ناكارآمد نشان دهيم، اين خود جفاي به تاريخ اين كشور و جفا در حق كساني خواهد بود كه فتنه 88 را خاموش كردند يعني ملت بزرگ ايران.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، غلامحسين الهام در جمع روساي مراكز روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي تصريح كرد: بعضي ها اين دولت را گويي با سنجه عصمت مي خواهند ارزيابي كنند؛ اما اين دولت دولتي برآمده از دل ملت، بي اتكا به گروه سياسي، بي وابستگي به احزاب سازمان يافته قبلي است و مي خواهد از ظرفيت ملت آزادانه استفاده كند. طبيعي است كه مسائل و مشكلات خاص خودش را داشته باشد كه ناشي از اين پديده عدم وابستگي و عدم تعهد به گروه ها و افراد و احزاب و جمعيت ها باشد.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: اما ما خودمان هم به اين حركت جفا كرديم؛ زيرا حق مطلب را درباره دولت نهم و دهم ادا نكرديم و در سيل انتقادها و فشارها و تحريف ها و بسياري از مسائل ديگر نتوانستيم چهره شفاف و واقعي از كاركرد و عملكرد اين دو دوره كه به انتهاي آن نزديك مي شويم، عرضه كنيم. همه ما مقصر هستيم و بايد خودمان را در مقياس نقد و انتقاد ارزيابي كنيم.

رئيس شوراي اطلاع رساني دولت در ادامه خطاب به روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي اظهار داشت: بايد تلاش كنيم در اين چند ماه باقي مانده از دولت دهم، از اين مسير با موفقيت عبور كنيم زيرا اين بخشي از تاريخ كشور است كه نبايد در حق نظام جفا كنيم. به هر حال اين دولت در درون نظام و برآمده از نظام و انقلاب است و اگر بخواهيم حذف و يا تحريفش كنيم و آن را ناكارآمد نشان دهيم، اين خود جفاي به تاريخ اين كشور و جفا در حق كساني خواهد بود كه فتنه 88 را خاموش كرده اند؛ يعني ملت بزرگ ايران.

الهام ادامه داد: كساني كه اين شبهات را ايجاد مي كنند، خطاب شان به دولت نيست و مي خواهند اساس كل نظام را زير سوال ببرند كه اين خيانت به نظام، مردم و تاريخ كشور است. ما بايد جلوي خيانت را با اطلاع رساني، شفاف سازي و با گزارش ها و اطلاعات عالمانه، واقع گرايانه، صادقانه و اميدبخش بگيريم.

سخنگوي دولت در ادامه يادآور شد: كسي كه خود را قانع نكرده است، نمي تواند جامعه و ديگران را قانع كند. نمي تواند ديگران را به صحت راهش مجاب كند. روابط عمومي جاي كساني است كه باورمندانه حركت مي كنند و چون باورمند هستند، مي توانند شيوه هاي ارائه اين باور را عرضه كنند.

وي افزود: دولت نهم و دهم در اين عرصه ويژگي هاي خاص خودش را داشته است و بايد در فرصت باقي مانده كه شيب انتقادات مسير انصاف را اگر طي مي كرده است، الان طي نخواهد كرد و آتش كينه هاي سياسي، واقعيت هاي خدمت را پنهان خواهد كرد، در اين عرصه جانبازي كنيم و خالصانه در ميدان آمده و با صدق و درستي كه مهم ترين ظرفيت ما براي گفت وگو و تعامل با مردم است، عمل كنيم.

رئيس شوراي اطلاع رساني دولت در ادامه تصريح كرد: من موج نقدهاي يك سويه از دولت را هر روز شاهدم و اين مسير، مسيري است كه مي خواهند بقبولانند يك اشتباه صورت گرفته است؛ همه چيز و از جمله نهم دي يك اشتباه بوده است. اينها مي خواهند مسير را برگردانند. در اين زمينه هم ما بايد به مسئوليت خودمان عمل كنيم. مسئوليت ما حضور در صحنه، گزارش هاي واقع بينانه و درست و پاسخ عالمانه و منطقي به اطلاعات و يا تحليل هاي نادرست و يا تحليل هاي ناقصي است كه عرضه مي شود.

الهام خاطر نشان كرد: البته اگر اشكالي هم هست، پذيرفتن آن هيچ منعي ندارد. بسياري از جاها بر اثر اطلاعات ناقص و يا اطلاعات تحريف شده و در برخي از جاها به صورت هدفدار و جهت دار با كاركرد دولت برخورد مي شود.

وي در ادامه با استقبال از پيشنهاد تدوين كتاب دولت نهم و دهم گفت: به نظر من قطعا بايد اين جز برنامه هاي كارگروه هاي روابط عمومي باشد و به جد به آن بپردازند، گام اول در اين فرصت يك ماهه دهه فجر است و بايد مانند برگزاري نمايشگاه براي عملكرد دولت در بخش قانون اساسي، براي ارائه فعاليت هاي دولت در حوزه طرح هدفمندي، صنعت، خدمات فرهنگي، امنيت و غيره نيز نمايشگاه دستاوردها برپا شود.

سخنگوي دولت تصريح كرد: من امروز ديدگاهم اين نيست كه اطلاع رساني و سخنگويي تنها مختص جلسات و مصاحبه هاي مطبوعاتي باشد كه به نوعي كشتي گيري سياسي است. ما بايد اطلاع رساني را به صورت عالمانه، نهادينه و تثبيت كنيم و اين كار را جمعي انجام دهيم. اطلاع رساني و سخنگويي هفته اي يك بار كافي نيست بلكه اين يك كار جمعي و گروهي است كه بايد روش هايمان را به هم نزديك و اصلاح كنيم.

تعداد مشاهده خبر29 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal