وزارت جهاد کشاورزی
3/9 میلیون تن گندم به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری شد
1386/05/17
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، دفتر مجري طرح گندم وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد: از ابتداي فصل برداشت تا 16 مردادماه جاري، خريد تضميني گندم از كشاورزان به مرز 9 ميليون و 363 هزار و 579 تن رسيد كه تا روز مشابه سال گذشته 9 ميليون و 891 هزار و 454 تن بوده است.
خريد گندم امسال تا اين تاريخ نسبت به روز مشابه سال گذشته 3/5 درصد كاهش نشان مي‌دهد.
بر اساس اعلام اين دفتر، استان فارس با خريد يك ميليون و 780 هزار تن، خوزستان يك ميليون و 307 هزار و 461 تن، گلستان 973 هزار و 638 تن، كرمانشاه 695 هزار و 50 تن ، كردستان 305 هزار و 582 تن، خراسان رضوي 599 هزار تن، آذربايجان غربي 262 هزار و 482 تن، اردبيل 301 هزار تن، آذربايجان شرقي 194 هزار و 299 تن، همدان 310 هزار و 10 تن، لرستان 318 هزار و 990 تن، اصفهان 285 هزار و 500 تن، مركزي 288 هزار و 500 تن، زنجان 172 هزار و 370 تن، تهران 224 هزارتن، خراسان شمالي 189 هزار و 23 تن، قزوين 144 هزار و 350 تن، ايلام 220 هزارتن، سمنان 106 هزار و 500 تن، كرمان 93 هزار و 500 تن ، چهارمحال و بختياري 27 هزار تن، مازندران 92 هزارتن، بوشهر 100 هزارتن،‌ كهكيلويه و بوير احمد 62 هزار و 500 تن، قم 45 هزار و 450 تن، هرمزگان 63 هزار و 600 تن، منطقه جيرفت و كهنوج 73 هزار و 408 تن، سيستان و بلوچستان 53 هزار و 655 تن، يزد 36 هزار و 500 تن، خراسان جنوبي 35 هزارتن و گيلان 3 هزار و 211 تن گندم بيش از نياز كشاورزان خريده شده است.
بر اساس اعلام رييس شركت بازرگاني دولتي، امسال انحصار دولت در خريد تضميني گندم با حضور كاخانه هاي آرد سازي شكسته شد.
يك كارشناس گفت: ميزان گندم هنوز تا تامين آرد خوراكي داخلي 2 ميليون تن فاصله دارد، ولي برخي مسوولان صحبت از صادرات يك ميليون تن گندم در سال جاري مي دهند.
بر اساس آمار وزارت بازرگاني نياز كشور به گندم خوراكي 11 ميليون و 500 هزار تن است.
وي افزود: خريد تضميني گندم باعث شده روستاييان كل گندم خود به جز بذر سال بعد را به دولت بفروشند و نان خود را از نانوايي روستايي يا نزديكترين شهر به نرخ آرد 7 توماني بخرند. آنان ياد گرفته اند نان پختن با تنور روستايي با آرد گندمي كه مي تواند كيلويي 250 تومان بفروشند ، به صرفه نيست، بنابر اين نان شهري مي خرند

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر19 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal