وزارت جهاد کشاورزی
ساماندهی 4 میلیون هکتار از اراضی ملی در قالب طرح کاداستر
1392/06/18

مدير كل دفتر مميزي اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: تاكنون چهار ميليون هكتار از اراضي ملي در قالب طرح كاداستر كه يك شيوه مدرن ثبت مالكيت منطبق بر فضاي الكترونيك است ساماندهي شده است.به گزارش ايرنا، محمدصادق خيري در گفت و گو با خبرنگاران در سمنان افزود: در اين شيوه جديد ، همه اطلاعات اعم از حقوقي، توصيفي و اطلاعات مكاني اراضي در يك بسته جمعآوري مي‌شود.

 وي با تاكيد بر اينكه با اجراي طرح كاداستر، امكان سودجويي و دخل و تصرف در هيچ عرصهاي وجود ندارد، اظهار داشت: اگر تمام نيازهاي اجراي اين عمليات آماده شود در يك دوره پنج ساله ميتوان طرح كاداستر را در كل كشور به انجام رساند.

 خيري با بيان اينكه ۱۳۰ ميليون هكتار از اراضي ملي و دولتي به شيوه سنتي تثبيت مالكيت شده است، گفت: با توجه به مزاياي كار به شيوه نوين، دستورالعمل كاداستر اراضي ملي در حال انجام است.

 وي با بيان اين كه منابع طبيعي متولي تعيين مالكيت در ۸۵ درصد از اراضي كشور است، تاكيد كرد: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور به عنوان اصليترين مرجع دولتي، اطلاعات مورد نياز اين طرح را توليد و در اختيار اداره ثبت قرار ميدهد.

 وي گفت: پس از تاييد اداره ثبت، اين اطلاعات در سامانه مربوطه قرار ميگيرد و تاييد اداره ثبت به معناي تهيه سند تك برگي در اين طرح است.

 خيري اظهار داشت: بايد از هر گونه تجاوز و تعدي به عرصه‌هاي ملي و دولتي به عنوان سرمايههاي ملي جلوگيري شود و تا زمان ثبت مالكيت در اراضي ملي، هجوم سودجويان را در عرصههاي منابع طبيعي شاهد خواهيم بود.

 مدير كل دفتر مميزي اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينكه اين اطلاعات بايد قابل دسترس عموم باشد، گفت: يكي از مزاياي اين شيوه اين است كه هر فردي حق دارد به پلاكهايي كه مميزي شده دسترسي داشته باشد و اين امر نه تنها حقوق دولت را تهديد نمي‌كند بلكه موجب جلوگيري از تعددي به اراضي ملي مي‌شود.

تعداد مشاهده خبر27 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal