وزارت جهاد کشاورزی
ايجاد ادارات كل جهاد كشاورزي و صنعت جنوب فارس با تصويب دولت
1392/04/24

با تصويب دولت، ادارات كل جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت جنوب فارس به مركزيت شهرستان لار ايجاد مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور و جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد تبصره(4) اصلاحي ماده(14) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري -مصوب 1379- و بند (الف) ماده(29) و ماده(30) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب 1386- تصويب كرد؛ ايجاد واحدهاي سازماني "اداره كل جهاد كشاورزي جنوب فارس" و " اداره كل صنعت، معدن و تجارت جنوب فارس" به مركزيت شهرستان لار مجاز است.

همچنين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مكلف است براي سازماندهي واحدهاي مذكور از محل سقف پست هاي سازماني مربوط اقدام كند.

اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

تعداد مشاهده خبر15 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal