وزارت جهاد کشاورزی
اعلام سود 12 درصدي تسهيلات بخش كشاورزي
1388/01/30

وزير جهاد كشاورزي در ادامه با بيان آنكه سهم بخش كشاورزي از تسهيلات سامانه بانكي كشور 25 درصد است، گفت: اين تسهيلات با سود 12 درصد در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد.

مهندس محمد رضا اسكندري گفت و گو با خبرنگاران در عين حال از سود تسهيلات برخي طرح هاي كشاورزي را بين 6 تا 9 درصد اعلام كرد و گفت: مابه التفاوت سود تسهيلات بانكي از طريق وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري پرداخت مي شود.

وزير جهاد كشاورزي دليل پرداخت نشدن سهم 25 درصدي بخش كشاورزي از تسهيلات سامانه بانكي كشور را تاخير در بازپرداخت بخشي از تسهيلات توسط توليدكنندگان دانست و افزود: اين امر بانك ها را در پرداخت كامل سهم 25 درصدي بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي با محدوديت منابع مواجه مي كند.

به گفته مهندس اسكندري، چنانچه تسهيلات گيرندگان تعهدات خود را به موقع اجرا كرده و گردش مالي صورت گيرد، مي توان سالانه 80 تا 90 تريليون ريال تسهيلات در اختيار بخش كشاورزي قرار داد اما آنچه كه هم اكنون محقق مي شود، سالانه 35 تا 40 تريليون ريال است.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal