وزارت جهاد کشاورزی
واگذاري امور تصدي‌گري آب و آبياري به تشكل‌هاي رسمي ضروري است
1387/04/08

مهندس محمدرضا اسكندري وزير جهادكشاورزي طي نامه‌اي به وزير نيرو خواستار واگذاري امور تصدي‌گري و بهره‌برداري و نگهداري تاسيسات آب و آبياري به تشكل‌هاي رسمي موجود كشور شد.

به گزارش روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي، در اين نامه با اشاره به نشست مشترك وزراي جهادكشاورزي و نيرو وباتوجه به اصل 44 قانون اساسي آمده است: «در تقارن با سال شكوفايي و نوآوري ترتيبي اتخاذ شود تا در نخستين گام نسبت به سپردن امور تصدي و بهره‌برداري و نگهداري تاسيسات آب و آبياري به تشكل‌هاي رسمي موجود و پرداختن هزينه‌هاي خدمات بهره‌برداري و نگهداري از محل آب بها به آنها اقدام شود.

وزير جهادكشاورزي در اين نامه فهرست هزارو113 تشكل كه داراي 349 هزار و 550 نفر بهره‌بردار و تحت‌پوشش قرار دادن 2 ميليون و 162 هزار و 232 هكتار اراضي آبي كشاورزي مي‌باشند را به وزير نيرو اعلام كرده است.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

www.pr.maj.ir

pr@maj.ir
pr@agri-jahad.ir

تعداد مشاهده خبر9 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal