وزارت جهاد کشاورزی
رییس موسسه تحقیقات دیم کشور خبر داد: اجرای 296 طرح ملی و منطقه ای دیم کشاورزی
1386/02/09

خبرگزاري كشاورزي ايران - گروه پژوهش و تحقيقات :

طي سال گذشته 296 طرح ملي و منطقه اي ديم در زمينه حبوبات ، دانه هاي روغني ، علوفه، غلات و مديريت منابع در موسسه تحقيقات ديم كشور اجرا شد.    

دكترعبدالعلي غفاري رييس موسسه تحقيقات ديم كشاورزي كشور با اعلام اين مطلب به خبرنگار ايانا گفت: طي سال گذشته 296 فقره طرح ملي و منطقه اي در 510 محل اجرا در 12 استان شامل 45 طرح حبوبات ، 25 طرح علوفه ، 120طرح غلات، 30طرح مديريت منابع ، 13 طرح تحقيقي- تطبيقي و 11 طرح تحقيقي- ترويجي توسط محققان اجرا شد.

وي افزود: همچنين 2 فقره پروژه تحقيقاتي و 13 طرح بين‌المللي در حوزه كرخه با همكاري دانشگاهها و مراكز تحقيقات بين‌المللي اجرا شد.

دكتر غفاري با اشاره اينكه سال گذشته 872 تن بذر پرورشي گندم و جو توليد شده است، اظهار داشت: همچنين 25 تن نخود و عدس، 5/3 تن دانه‌هاي روغني، 1 تن علوفه و 2هزارو52 تن بذر مادري گندم در شرايط نيمه آبي توليد شد.

وي از راه اندازي آزمايشگاه تغذيه گياهي خبر داد و گفت: طي سال گذشته يك رقم جديد جو به نام آبيدار معرفي و  8 رقم ديگر گندم، جو، نخود، عدس، گلرنگ و علوفه طي سالهاي آينده معرفي مي شود.

رييس موسسه تحقيقات ديم ادامه داد: همكاري در تدوين برنامه‌هاي راهبردي حبوبات، غلات، دانه‌هاي روغني و مديريت منابع، تجهيز آزمايشگاههاي غلات و دانه‌هاي روغني، گلخانه‌ها، سوله بوجار و انبار بذور آزمايشات و برگزاري 2 مورد كارگاه آموزشي خشكي و خشكسالي و مقابله با اثرات زيانبار خشكي از جمله فعاليتهاي موسسه است.

وي برگزاري 18 مورد برنامه روز مزرعه براي كارشناسان و مروجين دستگاههاي اجرائي و كشاورزان پيشرو، برگزاري 4 مورد كارگاه آموزشي هفته انتقال يافته‌هاي ملي و 10 مورد استاني و تهيه و تدوين 181 فقره گزارشات نهائي طرحهاي خاتمه يافته را از ديگر فعاليتهاي موسسه نام برد./


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
              www.pr.maj.ir
تعداد مشاهده خبر20 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal