وزارت جهاد کشاورزی
ایجاد بیش از1000 واحد اعتباری در تشکل های کشاورزی
1388/03/26

مديرعامل سازمان تعاون روستايي كشور از ايجاد بيش از يك هزار واحد اعتباري در تشكلهاي كشاورزي در كشور خبر داد. "سيدمحمد موسوي" گفت: توليدكنندگان و كشاورزان در اين تشكلها بيش از 500 ميليارد ريال سپرده ايجادكرده اند. وي گفت: اين رقم تا پايان برنامه پنجم به دو هزار ميليارد ريال افزايش مي يابد.

وي يكپارچه سازي تشكل ها، هدفمند سازي و توانمندسازي آنها و نيز ارتقاي سطح اين تشكلها را از برنامه هاي محوري سازمان تعاون روستايي برشمرد و گفت: بحث تشكلها و آموزش بايد به طور جد مد نظر باشد.

موسوي امنيت غذايي را محور راهبردي تحقق استقلال كشور دانست و افزود: تحقق اين امر در توجه به كشاورزي پيشرفته و مدرن است و در كشاورزي مدرن بايد كل زنجيره بخش تعريف و مسايل آن مد نظر قرار گيرد. وي با اشاره به اينكه 80 درصد واحدهاي بهره برداري زير 10 هكتار است و 80 درصد كشاورزان نيز بالاي 40 سال سن دارند گفت: در اين زمينه بايد بحث تشكلها و آموزش به صورت جدي مورد توجه باشد. مديرعامل سازمان تعاون روستايي به بحث خريد تضميني محصولات كشاورزي اشاره و با بيان اينكه اين سازمان به طور جد در اين عرصه وارد شده است گفت: از كل توليدات 100 ميليون تني بخش كشاورزي در حال حاضر تنها حدود دو ميليون و 500 هزار تن آن خريداري مي شود.

وي گفت: در پايان برنامه پنجم بايد 25 درصد از محصولات كشاورزي خريداري شود.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر17 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal