وزارت جهاد کشاورزی
اجراي 3500 طرح تحقيقاتي در بخش كشاورزي
1388/07/26

سه هزار و 500 طرح تحقيقاتي در بخش كشاورزي در دست اجراست. به گزارش واحد مركزي خبر، معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي گفت: اين تعداد تا پايان امسال به 4 هزار و 500 طرح مي رسد.دكتر پور همت هزينه اجراي اين طرح ها را 150 ميليارد ريال دانست و افزود: اعتبارات بخش تحقيقات كشور 2 دهم درصد توليد ناخالص ملي بخش كشاورزيست كه در سطح ملي اعتبار ناچيزيست. وي نتايج طرح ها را عامل حل شكلات ، ارتقاي بهره وري ، استفاده از ظرفيت هاي موجود و توسعه بخش كشاورزي دانست. رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي تقويت مراكز تحقيقات استان ها را از اولويت هاي اين سازمان دانست و افزود: تحقيقات در زمينه توليد محصولات استراتژيك مانند گندم و برنج ، محصولات داراي مزيت نسبي مانند پسته و گل و گياه زينتي مديريت منابع پايه ، تكنولوژي و فناوري نانو از اولويت هاي تحقيقي است كه بايد به آن توجه شود.

تعداد مشاهده خبر11 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal