وزارت جهاد کشاورزی
ضرورت ساماندهی تشکل ها و تامین مالی صنعت زنبوردرای کشور
1391/09/08

مديركل دفتر امور اصلاح نژاد طيور و زنبور عسل وزارت جهاد كشاورزي گفت: هم اكنون صنعت زنبوردراي كشور با مشكل تامين اعتبارات مالي مواجه است كه با ايجاد صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبورداري بخش عمده اين مشكلات برطرف خواهد شد.

به گزارش ايرنا رضا تركاشوند در مراسم پنجاهمين صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي ويژه صنعت زنبورداري كشور اظهارداشت: كمبود اعتبارات مالي صنعت زنبورداري موجب شده كه زنبورداران تمام مدت با مشكلات ناشي از تغييرات آب و هوايي، سرما و گرما، پديده ريزگردها و بيماري هايي همچون سيسيلي شوند.

وي با بيان اين كه بخش زنبورعسل از اهميت ويژه اي برخوردار است گفت: اين بخش بايد از لحاظ تامين مالي مورد توجه و حمايت مستمر مسئولان و فعالان قرار گيرد.

وي تعداد زنبورداران كشور را بيش از 61 هزار نفر عنوان كرد و اظهارداشت: جامعه زنبورداري كشور بايد در قالب تشكل هاي زنبورداري، تعاوني ها و اتحاديه هاي استاني، اتحاديه مركزي ساماندهي شود كه تاكنون نيز اقدامات خوبي در سير تحول صنعت زنبورداري كشور صورت گرفته است.

به گفته مديركل امور اصلاح نژاد و زنبور عسل وزارت جهادكشاورزي، تشكيل انجمن عملي زنبورداران كشور نيز يكي ديگر از اقدامات ارزنده در اين بخش بوده است.

وي عنوان كرد: با توجه به مشكلات عديده در بخش كشاورزي، مشكلات صنعت زنبورداري چندان مشهود نيست .

به گفته وي ، بخش معاونت توليدات دامي به عنوان خدمتگذار پيگير رفع مشكلات زنبورداران كشور از طريق وزارت جهاد كشاورزي در قالب دريافت تسهيلاتي همچون ارايه شكر به زنبورداران است، اما به طور حتم تمامي اين اقدامات در رفع مشكلات عمده اين بخش موثر نبوه است.

تركاشوند تصريح كرد: با اين كه تمامي زنبورداران كشور مي توانند در تمامي صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي سهم داشته باشند و دارند، طي سال هاي اخير طرح تشكيل صندوق حمايت از صنعت زنبورداري كشور از سوي تشكل ها و اتحاديه زنبورداران كشور مطرح شد كه با موافقت شركت مادر تخصصي و تلاش معاونت توليدات دامي وزارت جهادكشاورزي اين صندوق تشكيل شد.

وي گفت: هم اكنون صندوق حمايت از توسعه زنبورداري براساس ظرفيت توليدي در استان هاي كشور تشكيل شده است.

مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزي اضافه كرد: برحسب قانون وزارت جهاد كشاورزي اعتباري از محل كمك هاي فني اعتباري خود براي اين كه اين اعتبار از بين نرود و به صورت اعتبار جاري به اين بخش تزريق شود، به اين صندوق اختصاص داده شد.

وي اضافه كرد: طبق هماهنگي با شركت مادر تخصصي مقرر شد 52 درصد سرمايه اين بخش توسط دولت و زنبوردارن و 48 درصد سرمايه صندوق نيز از سوي شركت مادر تخصصي تامين و به صندوق حمايت از صنعت زنبورداري كشور اختصاص يافت.

اين مقام مسئول افزود: هم اكنون از مجموعه زنبورداران كشور بيش از 80 درصد با سرمايه گذاري و مشاركت عضو اين صندوق هستند و مابقي نيز بايد عضو اين صندوق شوند.

وي گفت: در مرحله اوليه تشكيل صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبورداري اعتباري حدود هفت ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه در حال حاضر مبلغ 3 ميليارد و 500 ميليون تومان از اين اعتبار به حساب صندوق واريز شده كه تحت عنوان سرمايه اوليه براي شروع كار صندوق استفاده خواهد شد.

تركاشوند اظهارداشت: از اين اعتبار بيش از يك ميليارد و 800 ميليون تومان سهم توليد كنندگان و يك ميليارد و 650 ميليون تومان نيز به عنوان سرمايه بخش دولتي است.

وي اضافه كرد: از يك ميليارد و 650 ميليون تومان سرمايه بخش دولتي مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون تومان آن به حساب صندوق واريز شده و مابقي 400 ميليون تومان تا پايان سال جاري نيز اختصاص مي يابد.وي ادامه داد: هدف اين صندوق تامين سرمايه هفت ميليارد توماني است كه با كمك بخش دولتي و توليد كنندگان اين امر محقق خواهد شد البته براي كاهش مشكلات اين بخش به اين مبلغ اكتفا نمي كنيم و بايستي اين مبلغ نيز افزابش يابد.

به گفته تركاشوند، صندوق طيور بخش كشاورزي فعاليت خود را با سرمايه اي در حدود 600 ميليون تومان آغاز كرد كه اين نقطه قوتي براي صندوق صنعت زنبورداري كشور به شمار مي رود.مديركل دفتر اصلاح نژاد و زنبور عسل تصريح كرد: در بخش كشاورزي علاوه بر صندوق هاي ملي صندوق هاي استاني نيز وجود دارد اما تفاوت صندوق حمايت از صنعت زنبورداري با اين صندوق ها در پراكنش گسترده و فراگيري در سطح استان هاي كشور است كه اميدواريم با افزايش اعضاء سرمايه اين بخش نيز رشد قابل توجهي داشته باشد.

وي افزود: صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبورداري تنها به جامعه زنبورداران تعلق ندارد بلكه صنايع جانبي و مرتبط نيز از اعضاي اين صندوق خواهند بود كه در اين مرحله سهم خود را براي عضويت در اين صندوق ارايه نداده اند.

وي اظهاركرد: درحال حاضر به دنبال هماهنگي هايي با صنايع آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي هستيم تا سرمايه اين صندوق 25 درصد توسط صنايع تكميلي و 75 درصد توسط زنبوردران تامين شود.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر متقاضياني كه سهم سرمايه گذاري خود را در اين صندوق به طور كامل پرداخت نكرده اند بايد به طور كامل بپردازند چراكه اين سرمايه به طور كامل مربوط به زنبوردران مي شود.

تركاشوند ادامه داد: از سهم زنبورداران 64 درصد مربوط به دولت است و 36 درصد بايد از سوي زنبورداران پرداخت شود در مجموع مبلغ 100 درصد سهام به اسم زنبورداران ثبت مي شود و از اين سرمايه گذاري سودي نصيب دولت نخواهد شد.

وي افزود: متقاضيان و زنبوردارني كه متقاضي عضويت دراين صندوق هستند بايد با تكميل پرونده و سهم 36 درصدي خود براي عضويت در صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبورداري كشور اقدام كنند.

تعداد مشاهده خبر14 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal