وزارت جهاد کشاورزی
ايجاد يك معاونت جديد در سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور با تصويب دولت
1392/05/13

با موافقت دولت، سازمان‌هاي دامپزشكي كشور و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور از شمول حكم ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري مستثني شدند.

پبه گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب 1386- و تبصره (3) ماده(57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1389- تصويب كرد؛ سازمان دامپزشكي كشور و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور از شمول حكم ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري مستثني مي شوند.

همچنين با افزايش يك معاونت به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، تعداد معاونت هاي سازمان ياد شده به چهار معاونت افزايش مي يابد.

اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

ماده(30) قانون مديريت خدمات كشوري

وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي‌شوند، در صورت ضرورت با تاييد سازمان و تصويب هيئت وزيران مي‌توانند حسب وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته  باشند در اين صورت كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري در يك واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي‌گيرند. موارد استثنا از حكم اخير اين ماده به تاييد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تعداد مشاهده خبر8 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal