وزارت جهاد کشاورزی
واگذاری تامین و توزیع بذر و نهاده‎های کشاورزی به تعاونی‌ها تا 3 سال آینده
1392/11/07

مديرعامل سازمان تعاون روستايي كشور گفت: به منظور تقويت تشكل هاي مردمي و افزايش مسئوليت پذيري آنها در مدت دو تا سه سال آينده تامين و توزيع تمامي نهاده هاي كشاورزي و بذور مورد نياز اين بخش به شركت هاي تعاوني روستايي واگذار خواهد شد.

حسين صفايي در سفر يك روزه به استان قزوين براي افتتاج چند طرح كشاورزي و نشست با اعضاء اتحاديه هاي دامداران، مرغداران، باغداران و تعاوني هاي روستايي استان قزوين در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترين برنامه هاي اين سازمان را تشريح كرد.

مديرعامل سازمان تعاون روستايي كشور در پاسخ به اين سوال كه تقويت تعاوني ها تا چه ميزان مي تواند از مهاجرت روستائيان جلوگيري و به كاهش تصدي گري دولت منجر شود گفت: با توجه به اين كه شكل قالب نظام بهره برداري كشاورزي در ايران خرده پا و سنتي است حتما بايد كشاورزان خرده پا در يكي از تشكل هاي تخصصي كشاورزي سازماندهي شوند تا هم بتوانند نهاده هاي مورد نياز خودشان را به سهولت و قيمت مناسب دريافت كنند و هم امكان بازاررساني محصول با شرايط بهتر و مناسب تري براي آنها فراهم شود.

صفايي بيان كرد: از لحاظ قانوني ظرفيت هاي متعددي براي سازماندهي تعاوني ها از جمله شركت هاي تعاوني روستايي، توليد كشاورزي، سهامي زراعي و كشت و صنعت هاي كوچك وجود دارد كه كشاورزان مي توانند در يكي از اين تشكلها عضو شده و فعاليت كنند.

فعاليت 5200 تعاوني روستايي در كشور/ راه اندازي فروشگاههاي زنجيره اي

وي تصريح كرد: در حال حاضر بيش از 5200 تعاوني روستايي در قالب هاي مختلف تخصصي كشاورزي و تعاوني در سراسر كشور فعال شده و سه ميليون و 500 هزار كشاورز تحت پوشش قرار گرفته اند و عضو انها هستند.

مديرعامل سازمان تعاون روستايي كشور اظهارداشت: يكي از اقداماتي كه با جديت پيگيري مي كنيم شكل گيري فروشگاههاي زنجيره اي تخصصي براي كشاورزان است كه تاكنون سه هزار و 200 غرفه در استان ها راه اندازي شده است.

صفايي يادآورشد: در صدديم اين زنجيره را به گونه اي ساماندهي كنيم تا اعضاي تشكل ها بتوانند محصولات خود را در اين فروشگاه ها با شرايط خوبي عرضه و خدمات خودشان را با قيمت مناسب تهيه كنند.

وي افزود: توقع داريم كه تعاوني هاي روستايي مسئوليت پذيري بيشتري داشته باشند و نسبت به فعاليت هايي كه بايد در حوزه تخصصي داشته باشند، مشاركت بيشتري كنند چون وزارت جهاد كشاورزي هم ترجيح مي دهد حمايت را در قالب تشكل ها و تعاوني ها انجام دهد تا به صورت پراكنده به افراد ارائه كند لذا بايدجايگاه تعاوني ها ارتقاء يابد.

صفايي گفت: براي تقويت تعاوني ها در تامين و توزيع نهاده ها سياست سازمان اين است كه تشكل ها به تدريج بتوانند بازار نهاده ها را در اختيار خود بگيرند كه در حال حاضر 80 درصد توليدكنندگان را تعاوني ها تحت پوشش خود قرار داده اند و براي بسياري از كارها از جمله توزيع كامل نهاده ها صلاحيت دارند.

مديرعامل سازمان تعاون روستايي كشور افزود: در صدديم توزيع كامل نهاده ها مانند كودهاي شيميايي در دو تا سه سال آاينده به شبكه تعاوني ها منتقل و واگذار شود كه در توليد و توزيع بذر هم سياست ما اين است تا فضا براي تعاوني هاي كشاورزي بيشتر فراهم شود تا بتوانند اين خدمت را به اعضاي خود انجام دهند و به سود اقتصادي هم برسند.

قزوين پايلوت اجراي طرحهاي ملي شود

صفايي در خصوص ظرفيت هاي كشاورزي استان قزوين براي اجراي طرحهاي ملي هم گفت: با توجه به اينكه استان قزوين از قطب هاي كشاورزي كشور محسوب مي شود و در كنار آن تشكلهاي تخصصي كشاورزي پيشرفته و قوي هم وجود دارد و براي نمونه در همين شهرستان بوئين زهرا كه دو طرح مهم فروشگاه بزرگ و سردخانه افتتاح شد اين امكانات مي تواند در اختيار كشاورزان قرار گيرد.

وي افزود: در همه شهرستانهاي استان هم انبارها و تاسيساتي از گذشته وجود دارد كه لازم است روزآمد شده و در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.

صفايي تصريح كرد: در خصوص ظرفيت كشاورزي قزوين چون قطب است و بر مطالعه عميقي استوار شده ما بسياري از سياست هاي كشاورزي كشور را مي توانيم در استان شما دنبال كنيم مانند توليد بذر، غلات و اصلاح نژاد زيرا ظرفيتهاي دامي و مسئوليت پذيري تشكلهاي اين استان بسيار مطلوب و قابل توجه است.

وي تصريح كرد: براي تامين سرمايه درگردش مورد نياز شركت هاي تعاوني هم تابع ضوابط كشور هستيم اما براي تامين سرمايه در گردش در بخش ماشين الات كشاورزي برنامه مدوني داريم كه استان قزوين هم مي تواند سهم قابل توجهي از اين اعتبارات را به خود اختصاص دهد.

تعداد مشاهده خبر31 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal