وزارت جهاد کشاورزی
خسارت‪۲۰هزارميليارد ريالي عوامل طبيعي به بخش كشاورزي
1387/02/04

 

مديركل ستاد حوادث غيرمترقبه كشور گفت: عوامل طبيعي ‪۲۰هزار ميليارد ريال خسارت به بخش كشاورزي كشور وارد كرده‌است.

حسين باقري در گفت وگو با خبرنگارايرنا افزود: اين ميزان خسارت با برآورد دقيق و جمع‌بندي ميزان خسارت استانها محاسبه شده‌است.

وي ،پديده سرمازدگي و خشكسالي در چند استان كشور را از مهمترين دلايل اين ميزان خسارت برشمرد و اظهار داشت: با بررسي‌هاي انجام شده مشخص شد بخش زيادي از باغات، درختان ميوه و كشتزارهاي گندم براثر اين عوامل از بين رفته‌اند.

اين مسوول ادامه داد: با تشكيل كميته خشكسالي ستاد حوادث غيرمترقبه كشور دو هزار و ‪۳۰۰ميليارد ريال اعتبار از محل صندوق بيمه كشوربراي خريد اقلام ضروري كشاورزان و دوهزار و ‪۵۰۰ميليارد ريال ديگر براي كاهش اثرات خشكسالي به تصويب اين كميته رسيد.

باقري تامين علوفه مورد نياز دامها، تامين آب شرب روستائيان و عشاير و تامين غذاي حيوانات وحشي به منظور حفظ چرخه محيط زيست را از مهمترين اقدامات دانست و افزود: سهم استان‌هاي كشور از اين اعتبارات براساس ميزان خسارت وارد شده، تخصيص داده خواهد شد.اداره كل روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
/www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر9 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal