وزارت جهاد کشاورزی
هیات وزیران قیمت‌های تضمینی خرید محصولات کشاورزی را تعیین کرد
1386/09/05

قيمت تضميني محصولات زراعي‌براي سال ‪۱۳۸۶ -۱۳۸۷از سوي هيات‌وزيران تعيين و ابلاغ شد.

به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيات وزيران بنابه‌پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي‌و بازرگاني‌طي مصوبه‌اي فهرست قيمت تضميني محصولات زراعي را براي سال ‪۸۶ -۸۷تعيين و ابلاغ كرد.

بر اساس اين فهرست، قيمت تضميني گندم هر كيلو ‪۲۲۵۰ريال ، جو هر كيلو ‪۱۶۵۰ريال ، ذرت دانه‌اي هر كيلو ‪۱۷۵۰ريال ، چغندر قند هر كيلو ‪۵۰۰ريال، وش پنبه هر كيلو ‪۵۴۰۰ريال،برنج با بذرهاي خزر ، فجر و ساحل و اقلام مشابه هركيلو ‪۷۳۵۰ريال و برگ سبز چاي درجه يك هر كيلو ‪۳۶۵۰ريال تعين شده است.

متن كامل جدول اين فهرست كه‌پيوست مصوبه هيات وزيران‌است،در بخش مصوبات پايگاه اطلاع‌رساني دولت قابل دسترسي است.

طبق مصوبه هيات وزيران جدول خريدتضميني گندم و گندم دو روم برحسب افت مفيدو غيرمفيد براي سال زراعي ‪۱۳۸۶-۱۳۸۷براساس محاسبات و پيشنهاد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و تفاهم وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تنظيم و ابلاغ خواهد شد.

با تصميم دولت در قبال تحويل هر تن چغندر قند بيست كيلوگرم تفاله به نرخ هر كيلوگرم بيست ريال و دو كيلوگرم قند به نرخ هر كيلوگرم پانصد ريال به عنوان جايزه تحويل مي‌شود.

همچنين به ازاي هردرصد شكستگي بيش از ده درصد براي برنج‌هاي آمل ‪۲و ‪۳ چرام ، ندا و نعمت مبلغ پنجاه و نه ريال و براي برنج‌هاي سپيدرود ، فجر ، خزرو ساحل مبلغ هفتاد و دو ريال از نرخ‌هاي مصوب كسر مي‌گردد و به ميزان شكستگي كمتر از ده درصد براي برنج‌هاي آمل ‪۲و ‪۳ندا،نعمت و سپيدرود مبلغ هشتاد و هفت ريال و براي‌برنج‌هاي خزر و ساحل مبلغ نود و شش‌ريال به نرخ‌هاي مصوب اضافه مي‌شود.

حداكثر شكستگي قابل قبول براي خريد اين نوع برنج‌ها ، پانزده درصد و حداقل‌شكستگي قابل قبول براي پرداخت جايزه به كشاورزان هفت‌ونيم درصد است.

براساس اين مصوبه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي در مورد سازمان‌هاي مسئول خريد ، محدوده زماني خريد، تامين‌كننده تنخواه، چگونگي ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نياز، تعيين هزينه‌هاي تبعي‌ومحل تامين زيان احتمالي خريد تضميني موضوع اين تصويب نامه ، تصميمات لازم اتخاذ و به نحوه اجراي آنها به طور مستمر نظارت خواهد كرد.

همچنين ميزان افت سن گندم‌وجدول قيمت دانه‌هاي روغني برحسب افت و رطوبت با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و وزارت جهاد كشاورزي و قيمت ارقام مختلف وش پنبه‌در چارچوب قيمت مصوب با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي توسط كار گروهي با مسئوليت وزارت بازرگاني ( سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ) و با عضويت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر19 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal