وزارت جهاد کشاورزی
تصويب تعرفه هاي جديد مسئولان فني بهداشتي دامپزشكي توسط هيات وزيران
1390/12/07

رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت: تعرفه هاي اشتغال به كار مسئولان فني بهداشتي با هدف توسعه فعاليت ها و ايجاد انگيزه براي اين افراد و همچنين اعمال نظارت مناسب ازسوي سازمان دامپزشكي كشور، توسط هيات وزيران تصويب شد. به گزارش روابط عمومي سازمان دامپزشكي كشور،""سيد محسن دستور""، افزود:در اجراي اصل 44 و همچنين برون سپاري خدمات دامپزشكي، سازمان دامپزشكي كشور در سالهاي اخير تلاش كرده است تا از طريق توسعه بخش خصوصي دامپزشكي و ايجاد مراكز خدماتي بهداشتي نظير درمانگاه ها، بيمارستان ها، داروخانه ها و آزمايشگاه هاي بخش خصوصي دامپزشكي، نسبت به توسعه خدمات خود اقدام كند.وي اضافه كرد: در اين ارتباط مسئوليت نظارت بر اجراي ضوابط بهداشتي بر واحدهاي تحت نظارت شامل، مراكز نگهداري و پرورش دام، كارخانه هاي توليد خوراك دام، چراگاه ها، مراتع، آبشخورها، صيدگاه ها، كشتارگاه هاي دام و طيور، كارخانه ها و مراكز توليد،‌ تهيه فرآورده هاي خام دامي، مراكز توزيع و عرضه فرآورده هاي خام دامي، سردخانه هاي مواد پروتئيني با منشا دامي، مراكز جمع آوري شير و عسل، انبارهاي نگهداري مواد اوليه خوراك دام، كارخانه هاي جوجه كشي، شناورها و اسكله هاي صيادي بر عهده مسئولان فني بهداشتي گذاشته شده كه صلاحيت آنها توسط سازمان نظام دامپزشكي تائيد شده و همچنين از سازمان دامپزشكي كشور پروانه فعاليت دريافت كرده اند.

رئيس سازمان دامپزشكي كشور اظهار كرد: يكي از مشكلاتي كه پيوسته براي ارائه خدمات مسولين فني بهداشتي وجود داشته است، نبود دستورالعمل اجرايي و تعرفه هاي ارايه خدمات بوده كه در اين زمينه به استناد قانون سازمان دامپزشكي كشور آئين نامه اجرايي نظارت دامپزشكي به تصويب وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست رسيد و همچنين تعرفه هاي خدمات بهداشتي نظارت مسولان فني در سال 1387 را وزيران عضو كميسيون اقتصادي دولت تصويب كردند.به گفته ي وي، با توجه به اينكه نرخ تعرفه ها بر اساس تغييراتي كه در هر سال صورت مي گيرد بايد متناسب با شرايط روز مشخص شود، پيگيري جهت داشتن ضوابط و فرمولي كه بتوان بر اساس آن تغييرات سالانه قيمت هارا در اين تعرفه ها اعمال كرد، صورت گرفت كه به دنبال آن، هيات وزيران در جلسه چهاردهم ديماه سال جاري بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده 21 قانون سازمان دامپزشكي و ماده 18 آئين نامه نظارت بهداشتي، تعرفه هاي اشتغال به كار مسئولان فني بهداشتي را به تصويب رساند.رئيس سازمان دامپزشكي كشور اظهار كرد: بر اساس اين مصوبه از اين به بعد مبناي محاسبه تعرفه هاي مسئولين فني بهداشتي، حداقل مزد روزانه مصوب شورايعالي كار خواهد بود كه ضرايب مدرك تحصيلي، سختي كار و همچنين ضريب منطقه اي در آن اعمال خواهد شد.وي تصريح كرد: بر اساس اين مصوبه، براي فعاليت ها در نوبت كاري شب نيز ضريب 30 درصد به آن اضافه خواهد شد.دستور در اين خصوص افزود: بر اساس اين مصوبه، تعرفه هاي مصوب قبلي لغو گرديده است.وي ادامه داد: از اين زمان به بعد بر اين اساس نرخ تعرفه هاي اشتغال بكار مسئولان فني، بدون نياز به دريافت مصوبه اي از هيات وزيران و بر اساس حداقل مزد روزانه كه هر ساله توسط شورايعالي كار تعيين مي شود و با در نظر گرفتن ضريب ها تعيين خواهد شد.

تعداد مشاهده خبر15 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal