وزارت جهاد کشاورزی
توافق ايران و روسيه براي كنترل آنلاين صادرات و واردات محصولات كشاورزي
1390/05/10

در ديدار رضا فتوحي رييس سازمان حفظ نباتات كشورمان و آلكسي سائورين معاون سازمان فدرال نظارت بر بهداشت گياهي و دامي فدراسيون روسيه بر فراهم آوردن امكان كنترل صادرات و واردات محصولات كشاورزي دوكشوربه صورت "" آنلاين"" توافق شد.  به گزارش روزدوشنبه ايرنا، طرفين در اين ديدار تفاهم نامه همكاري هاي قرنطينه اي گياهي و حفظ نباتات با هدف كمك به سالم سازي هرچه بيشتر گنجينه هاي گياهي و نباتي دو كشور را امضا كردند. براساس مفاد اين تفاهم نامه، قرار است طرف روس دسترسي طرف ايراني به سيستم آنلاين محاسبه و صدور گواهي بهداشت گياهي به منظور رسيدگي به صحت و سقم گواهي هاي بهداشت گياهي محموله هاي چوب صادراتي به ايران را فراهم كند.

برپايه اين گزارش، با امضاي اين تفاهم نامه ميان ايران و روسيه از اين پس صادرات و واردات محموله هاي كشاورزي تسهيل شده و كنترل بيشتر بر كيفيت محموله هاي بخش كشاورزي ميسر خواهد شد. گزارش مزبورحاكي است كه اين تفاهم نامه با هدف توسعه همكاري هاي دوجانبه ايران و روسيه در زمينه قرنطينه گياهي و براساس مفاد عهد نامه بين المللي حفظ نباتات و استانداردهاي بين المللي موازين بهداشت گياهي امضا شد. بنابرمفاد تفاهم نامه ياد شده ، طرف روس موظف شد كه در زمان ارسال محموله هاي چوبي به ايران تمامي شرايط و ضوابط بهداشت گياهي بين المللي را رعايت كند. رييس سازمان حفظ نباتات كشور به همراه هيات كارشناسي براي مذاكره با همتايان روسي خود در زمينه رعايت روابط قرنطينه اي و بهداشت گياهي بين ايران و روسيه سفري يك روزه به مسكو داشت. روسيه به دليل داشتن جنگل هاي وسيع و چوب مقاوم و با كيفيت از مقاصد اصلي واردات چوب ايران براي استفاده در صنايع ساخت و ساز محسوب مي شود.

تعداد مشاهده خبر13 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal