وزارت جهاد کشاورزی
اجرای طرح بهینه سازی مصرف سوخت در بخش مکانیزاسیون کشاورزی
1388/04/08

رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي از بهينه سازي مصرف سوخت در بخش مكانيزاسيون كشاورزي كشور در سالجاري خبر داد.عباسعلي پاكنژاد در گفتگو با مهر گفت: در سالجاري به منظور بهينه سازي مصرف سوخت در بخش مكانيزاسيون كشاورزي اطلاعات استانها در خصوص ميزان سوخت مصرفي و ساعت كاركرد تراكتورها و كمباينها جمع بندي شده، ضمن اينكه اطلاعات مرتبط با انرژي در بخش كشاورزي در حال گردآوري است.رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي بيان كرد: بهينه سازي مصرف سوخت در بخش مكانيزاسيون كشاورزي امسال در كليه اجرا مي شود كه در اين ارتباط هم اكنون اطلاعات ساعت كاركرد تراكتور و كمباين در استانهاي مختلف تنظيم شده است.وي اظهارداشت: جمع بندي اطلاعات استانها در خصوص ميزان سوخت مصرفي تراكتورها و كمباينها با توجه به عمليات زراعي و باغي محصولات قابل كشت در استانهاي مختلف صورت مي گيرد.پاكنژاد با اعلام اينكه راهكارهاي مصرف صحيح انرژي در بخش مكانيزاسيون كشاورزي بررسي مي شود افزود: به منظور تحقق بهينه سازي مصرف سوخت دراين بخش هم اكنون راهكارهاي مصرف صحيح انرژي مورد بررسي كارشناسان قرار دارد.

وي از برنامه ريزي جهت استانداردسازي ماشينهاي كشاورزي به منظورارتقاي كيفيت توليدات داخلي و ماشينهاي وارداتي در سالجاري خبر داد و گفت: دراين زمينه پيشنهادات براي اجراي اجباري استاندارد ماشينهاي كشاورزي اعلام شده است و استعلام از استانها در خصوص استانداردهاي مورد نيازصورت گرفته است.رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي افزود: در حال حاضر جداول استانداردهاي پيشنهادي جهت اجراي اجباري استاندارد ماشينهاي كشاورزي تنطيم و به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ارسال شده است.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر15 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal