وزارت جهاد کشاورزی
اجرای طرح کاداستر در 50 درصد از عرصه های جنگلی کشور
1398/06/13

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور گفت: طرح کاداستر تاکنون برای 50 درصد عرصه های جنگلی کشور تهیه و سند تک برگی صادر شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایرنا، خلیل آقایی روز چهارشنبه در سفر به شهرکرد در حاشیه دیدار از طرح های آبخیزداری استان چهارمحال وبختیاری در جمع خبرنگاران افزود: پیش بیینی می شود با تامین اعتبار لازم تاپایان سالجاری، سطح تمام جنگل های کشور شامل از جنگل های شمال، جنوب، ایران تورانی و خلیج عمان کاداستر انجام و سند تک برگی صادر شود.

وی گفت: با تهیه طرح کاداستر برای جنگل، اختلافات آماری کاهش می یابد و تثبیت مالکیت دولت ثابت خواهد شد و میزان تجاوز و تصرفات احتمالی به این عرصه ها به راحتی مشخص می شود.

کاداستر به آن دسته از نقشه‌برداری‌های ثبتی اطلاق می‌شود که دارای ارزش حقوقی بوده، به گونه‌ای که می‌توانند سه امر ارزش، موقعیت و مالکیت اراضی را برای مراجع اداری و قضایی و نیز اشخاص خصوصی معین کنند. در اصطلاح اداری کاداستر مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی شده و به روز از اراضی موجود در یک کشور است که محدوده‌های مالکیت اشخاص را به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط با هر ملک را به ما می‌دهد.

به گفته وی، هم اکنون 14 میلیون هکتار از عرصه های کشور جنگل است.

رئیس سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه اعلام آمار مربوط به جنگل، مرتع و منابع طبیعی طبق قانون برعهده سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری است، اظهار داشت: مراتع کشور به نوعی با توجه به تعداد بهره بردار، صاحبان پروانه چرا دام، عشایر، دامدار و مرتع دار میزان مراتع مشخص است اما آمار دقیق از میزان جنگل ها وجود ندارد و با اجرای طرح کاداستر این میزان مشخص می شود.

به گفته وی ،تثبیت مالکیت دولت، جلوگیری از تجاوز، تعدی و تصرفات غیرقانونی به جنگل با اجرای طرح کاداستر محقق می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه طرح جایگزین بهره برداری از جنگل تا پایان سالجاری در کشور تهیه می شود، افزود: این طرح براساس برنامه و مسوولیتی که مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم برای این سازمان در نظر گرفته، تهیه و اجرا می شود.

وی گفت: طرح جایگزین بهره برداری از جنگل درگذشته وجود داشت، ولی براساس برخی سیاست ها و برنامه ها این برنامه متوقف شده بود که با اجرای این طرح برخورد و رفتار با جنگل براساس طرح جایگزین خواهد بود.

آقایی اظهار داشت: برای اجرای این طرح از ظرفیت دانشگاهیان، محققان، و اندیشمندان و متخصصان بخش خصوصی استفاده خواهد شد و همچنین قراردادی نیز با دانشکده کشاورزی مازندران و لرستان در این راستا منعقد شده است.

وی با اشاره به اینکه تا 40 یا 50 سال گذشته در جنگل های شمال و هیرگانی طرح های جنگل در راستای بهره برداری از چوب بوده است، افزود: طبق قانون، مصرف چوبی از جنگل های شمال برداشته شد و باید طرح جایگزین از جمله استفاده از محصولات جانبی و اکوتوریسم اجرا شود.

وی گفت: در حوزه جنگل های زاگرس با 6 میلیون هکتار عرصه جنگلی ، طرح بوم سازگان زاگرس تدوین و از اواخر خردادماه آغاز شده است که برای اجرای این طرح 17 ناحیه اطلاعاتی تهیه و 11 استان زاگرس نشین در قالب یک برنامه 5 ساله این طرح را اجرایی خواهند کرد.

رئیس سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: برای اجرای طرح بوم سازگان زاگرس بیش از 650 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که حفظ ذخیره آب و رطوبت و اجرای طرح های آبخیزداری، غنی سازی و توسعه جنگل با بذر و نهال در دستور کارقرار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور در سفر یکروزه خود به شهرکرد در گردهمایی 2 روزه مدیران مراتع سراسر کشور شرکت و همچنین از چندین طرح آبخیزداری استان دیدن کرد.


تعداد مشاهده خبر237 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal