محمدجواد تیموری
خلاصه سوابق و مشخصات حرفه‌اي ( Resume)
محمد جواد تيموري
محقق، مدرس و مشاور مباحث مديريت استراتژيك، مديريت، مديريت بازاريابي
دانشجوي دورة دكتري مديريت استراتژيك
نام پدر: تقي
تاريخ تولد: 2/12/ 1343
محل تولد:
زنجان
محل تحصيل:
دانشگاه عالي دفاع ملي
دانشكدة مديريت استراتژيك، دوره دكتري هفدهم
نشاني: تهران، بزرگراه شهيد بابايي، بعد از اتوبان هنگام، روبروي شهرك اميد
صندوق پستي: 445-19585
وب سايت: www.sndu.ac.ir
پست الكترونيكي: info@sndu.ac.ir
تلفن: 22970357
نمابر: 22970333
سازمان محل كار:
مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي
نشاني: تهران خيابان كريمخان زند خيابان آبان جنوبي خيابان رودسر شرقي پلاك 9
كد پستي: 37313-15986
صندوق پستي: 1515-15815
وب سايت: www.agri-peri.ir
پست الكترونيكي: m.teymouri@agri-peri.ir
تلفن: 20-88800417 و 88905955
نمابر: 88896660
پست الكترونيكي:mjteymouri@yahoo.com
سوابق تحصيلي:
- دكتراي حرفه‌اي PhD: دانشجوي دورة دكتري مديريت استراتژيك دانشگاه عالي دفاع ملي از مهرماه 1387 تاكنون در مرحله دفاع از رساله با عنوان " نقش دولت در توسعه ظرفيت بخش خصوصي، با رويكرد برنامه‏ريزي، اجرا، نظارت و كنترل راهبردي"
- فوق ليسانسMA: مديريت اجرايي، MBAبا گرايش بازاريابي و صادرات از سازمان مديريت صنعتي، تهران 1379)عنوان تز: تعيين معيارهاي انتخاب بازار هدف و روش‌هاي ورود در صادرات خدمات فني و مهندسي با راهنمايي پروفسور منوچهر فرهنگ استاد دانشگاه لورا، سوئد)
- ليسانسBS : مهندسي عمران، از دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهران تهران 1369
- ديپلم : رياضي فيزيك، دبيرستان دارالفنون (مؤسس، اميركبير)، تهران 1362
سوابق شغلي:
- رئيس گروه پژوهشي آمايش و توسعه كشاورزي از پائيز1392 تا تا كنون
- رئيس گروه پژوهشي نظام هاي مديريت بخش كشاورزي از 1390 تا 1392
- رئيس و مدير گروه پژوهشي صنايع تبديلي كشاورزي در مؤسسه پژوهشهاي اقتصادي و برنامه‌ريزي كشاورزي از سال 1383 تا مهرماه 1387
- عضو شوراي پژوهشي مؤسسه پژوهشهاي اقتصادي و برنامه‌ريزي كشاورزي از سال 1381 تا مهرماه 1387
- دبير شوراي پژوهشي موسسه پژوهش‌ها در سال 1381 تا 1383
- رئيس كميته اصلاح فرايندهاي مؤسسه پژوهش‌ها از سال 1384 تا مهرماه 1387
- عضو، مدرس و تسهيل‌گر كميته مديريت استراتژيك مؤسسه پژوهش‌ها از سال1384 تا مهرماه 1387
- عضو كميته نظارت بر طرح تدوين استراتژي زير بخش زراعت و همكاري در تدوين استراتژي بخش كشاورزي 1385 تا مهرماه 1387
- عضو كمسيون تحول اداري مؤسسه پژوهش‌ها از سال 1384 تا مهرماه 1387
- مدير عامل شركت مشترك ايراني و تركمنستاني zamzam sanaat در شهر عشق‌آباد تركمنستان در سال‌هاي 1381و 1380
- مدير اقتصادي و توسعه و سرمايه‌گذاري مؤسسه جهاد استقلال تهران در سال‌هاي 1379 و 1380
- رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت جهاد حفاري از سال 1376 تا 1379
- مدير طرح و برنامه مؤسسه جهاد نصر در سال‌هاي 1375 و 1376
- معاون عمران مؤسسه جهاد نصر، از سال 1371 تا سال 1375
- مدير اجراي پروژة "راه صلح از شهر رّبّك (RABAK) در جنوب كشور سودان" در كشور سودان 1373
- مهندس محاسب پروژه‌هاي ساختمان سازي بنياد مسكن در تهران 1370 تا 1373
- رئيس گروه مطالعات فاز يك ، طراح سازه‌اي و ناظر اجراي پلهاي بزرگ فلزي و بتني در معاونت عمران وزارت جهاد سازندگي در سال‌هاي 1367 تا 1370
- طراح سازه‌اي، مجري و ناظر عاليه پروژه‌هاي عمراني (ساختمان، راه و پل) وزارت جهاد سازندگي در استان‌هاي تهران، مازندران، سيستان و بلوچستان ، لرستان در سال‌هاي 1365 تا 1367
- مسئول طراحي شبكه راه هاي روستايي كشور در معاونت عمران وزارت جهاد سازندگي 1364-1365
- عضو كميته فرهنگي و مسئول تبليغات جهادسازندگي استان تهران
سوابق آموزشي تخصصي:
عنوان آخرين دوره‌هاي آموزشي تخصصي گذرانده :
- كارگاه آموزشي نرم افزار تحقيقاتي EndNote 7 در سازمان ايران داك، مركز اسناد و مداراك علمي وزارت علوم 1392
- كارگاه آموزشي روش تحقيق پبشرفته دكتر ولايي، مؤسسه پژوهش‌ها، تهران اسفند 1386
- كارگاه آموزشي طراحي و استقرار FIVIMS ملي با همكاري سازمان FAO سال 2007
- مديريت فرايندهاي سازماني اصلاح و بهبود تدريجي و مهندسي مجدد فرايندها، دكتر رعنايي، مؤسسه پژوهش‌ها، تهران 1386
- دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي باز‌آموزي سازمان نظام مهندسي ساختمان (4 مورد) ، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران، 1386
- زبان انگليسي TOFELو مهارتهاي نوشتن مقالات تخصصي انگليسي ISI ، دكتر عظيمي، دانشگاه تربيت مدرس 1385 و 1386
- باز آموزي مهارت‌هاي هفت‌گانه ICDEL تهران، مؤسسه پژوهش‌ها، سال 1385
- سرآمدي سازماني EFQM مهندس دل‌قوي جهاد دانشگاهي تهران 1385
- دوره و كارگاه آموزشي بين‌المللي مديريت برنامه‌هاي توسعه با مشاركت افراد محلي در فرايند برنامه‌ريزي و اجرا و پايش و ارزيابي پروژهPPCM)) مجريAPO ، تهران 1385 - 2006
- برنامه آموزشي بين‌المللي اصول و مباني و تكنيك‌هايFIVIMS ، كشور فيليپين، دانشگاه در لوس بانيوس به حدود 120 ساعت و مدت 45 روز سال 2005
- توسعه خوشه‌هاي كسب و كار CLUSTERING، مهندس عيسي منصوري، سازمان UNIDOتهران 1384
- كارگاه آموزشي بين‌المللي توسعه بخش كشاورزي اجراي شده توسط سازمان ECO در تهران 1384
- دوره و كارگاه آموزشي بين‌المللي Technology Foresight توسط سازمان UNIDO تهران 1384
- دوره آموزشي تجارب چين در فرايند پيوستن به سازمان WTO در مؤسسه استاد مدعو از كشور چين در تهران سال 1384
- طراحي ساختار سازماني دكترسيدمحمد اعرابي انجمن مديريت ايران سال 1383
- تهيه برنامه كسب وكار دكتر طالبي دانشگاه تهران سال 1382
- دوره اختصاصي دانش و مهارت‌هاي نوين مديريت، مديران ارشد شركت‌هاي تحت پوشش مؤسسه جهاد استقلال، به مدت حدود 60 ساعت سازمان مديريت صنعتي تهران 1380
- تفكر استراتژيك،دكتر سليماني‌ها،‌ سازمان مديريت صنعتي سال 1380
- مديريت استراتژيك، دكتر سيدمحمد اعرابي ، سازمان مديريت صنعتي سال 1380 و 1381
- دورة تخصصي مديريت بازاريابي بين‌المللي،پروفسور فرهنگ، استاد دانشگاه لورا سوئد، سازمان مديريت صنعتي،تهران سال 1380 و 1381
- سمينار آموزشي پژوهشي "راه و پل شرق و غرب اروپا"در سال 1992 در شهر ورشو كشور لهستان
- برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزارهاي تخصصي مؤسسه جهاد نصر 1375
- مديريت پروژه‌هاي عمراني مهندس نادرپور سازمان مديريت برنامه‌ ريزي مؤسسه جهاد نصر 1374
سوابق پژوهشي:
مشاركت در اجراي پروژه هاي زير:
- مجري گزارش ادواري بررسي و تحليل چالش هاي اساسي بخش كشاورزي ايران مديريت منابع آب در دشت هاي ممنوعه" 1393
- مدير مسئول، مجري و تسهيل گر طرح " الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت كشاورزي ايران" 1391-1393
- مجري پروژه پژوهشي راه هاي شناسايي وكشف دانش‌آموزانسر‌آمدبسيجي وتدوين راهبردهاو راهكارهاي هدايت وپرورش آنهادربسيج (باتوجه به روشهاي موجودكشف استعدادها)" سازمان مطالعات بسيج 1391-1392
- مدير مسئول و مجري طرح تدوين "مباني توسعه كشاورزي ايران" موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي 1389-1390
- مدير مسئول و مجري طرح تدوين"بسته پيشنهادي حمايت از توسعه صنايع غذايي تبديلي" بر اساس مصوبه كمسيون اقتصاد هيئت دولت خرداد 87 ، با مشاركت كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بخش خصوصي در مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي
- تعيين معيارها و روش‌هاي انتخاب بازار هدف و روش‌هاي ورود به بازار هدف در بازارهاي بين‌المللي پايان نامه كارشناسي ارشد، سازمان مديريت صنعتي، تهران، 1377-1379
- تحقيقات بازار تعيين سهم رقبا در بازار لوازم خانگي برقي كوچك، مطالعه موردي شركت پارس خزر، تهران، 1383
- تحقيقات بازار شناسايي رفتار مصرف كننده لوازم خانگي برقي كوچك، مطالعه موردي شركت پارس خزر تهران، 1382
- تحقيقات بازار زنجير ماشين‌الات ساختماني و راه سازي چرخ زنجيري، سازمان مديريت صنعتي، تهران، 1381
- تحقيقات بازار تهيه پروفيل بازار لوله و اتصالات پلي اتيلن در كشور تركمنستان تهران و عشق‌آباد، 1380 و 1381
راهنما، همكار و مديراجراي پروژه‌هاي پژوهشي زير:
- تعيين مزيت رقابتي صنايع كوچك و متوسط لبني ايران بر اساس مدل رقابتي الماس پورتر
- بررسيتجربه كشورهاي منتخب در صنايع تبديلي و تكميلي و درس‏هايي براي ايران
- بررسي راهكارهاي اجباري نمودن درجه‌بندي و بسته‌بندي محصولات كشاورزي
- راهكارهاي مكان سنجي و استقرار جغرافيايي صنايع تبديلي و تكميلي
- امكان سنجي تشكيل سازمان هاي غير دولتي (NGO) در صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي
- بررسيجايگاه و وضعيت صنايع غذايي تكميلي و تبديلي در اقتصاد ايران
- بررسي اجتماعي و اقتصادي وضعيت زنان در صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي
- بررسي تشكيل خوشه هاي صنايع تبديلي غذايي( كوچك و متوسط)
- بررسي منابع تامين مالي صنايع كوچك و متوسط تبديلي و تكميلي كشاورزي
- بررسي توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات در صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي ايران
- تعيين بهره‌وري در صنايع تبديلي فرآوري گوشت تهران
سوابق تدريس:
- كارگاه آموزشيFIVIMS(سيستم اطلاعات و نقشه‌هاي آسيب‌پذيري و ناامني غذايي) در وزارت بهداشت ، وزارت رفاه ، سازمان نقشه‌برداري و مؤسسه پژوهش‌هاي كشاورزي
- كارگاه توسعه كسب وكار هاي كوچك با مدل توسعه‌ خوشه در مؤسسه پژوهش‌هاي كشاورزي
- كارگاه آموزشيPPCM (تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌هاي توسعه توسط مردم محلي) در وزارت جهاد كشاورزي و مؤسسه پژوهش‌هاي كشاورزي
- كارگاه 60ساعته برنامه ريزي استراتژيك براي اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي تحت پوشش مؤسسه جهاد استقلال
- كارگاه ‌آموزشي 80ساعته برنامه ريزي استراتژيك براي اعضاي كميته مديريت استراتژيك مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي
- كارگاه ‌آموزشي مقررات و قوانين حاكم بر ايجاد و راه اندازي و ادارة كسب‌و‌كار براي كارآفرينان كشور در بيش از 15 استان
- كارگاه‌آموزشي بازاريابي براي كارآفرينان كشور در بيش از 15 استان
- كارگاه آموزشي مهارت‌هاي فروش و فروشندگي حرفه‌اي براي مديران و كارشناسان فروش شركت هولدينگ بدرالكتريك و شركت‌هاي زير مجموعة آن
- كارگاه‌آموزشي تجارت الكترونيك و بازاريابي اينترنتي براي مديران شركت‌هاي پتروشيمي
- كارگاه‌آموزشي اصول و مفاهيم و تكنيك‌هاي بسته بندي در بازاريابي
- كارگاه‌آموزشي بازاريابي بين‌المللي براي مديران شركت‌هاي پتروشيمي
- كارگاه‌آموزشي انتخاب بازار هدف و روش ورود به آن در بازاريابي بين‌المللي
- درس سه واحدي بازاريابي بين‌المللي براي كارشناسان بازاريابي واحدهاي صنعتي اصفهان
- كارگاه‌آموزشي بازاريابي براي مديران صنايع مستقر در شهرك‌هاي صنعتي استان تهران
- كارگاه 25ساعته مديريت استراتژيك براي مديران و كاركنان سازمان سردخانه‌هاي شهرداري تهران
سوابق مشاوره:
- مشاوره و تدوين برنامه استراتژيك بازاريابي شركت پارس خزر
- مشاوره و تدوين برنامه استراتژيك شركت توسعه پيام رسان (ارايه كنندة سيستم‌ مديريت صف بانك‌ها)
- مشاوره و تدوين برنامه توسعه تكنولوژي شركت جهاد زمزم
- مشاوره و تدوين برنامه استراتژيك شركت‌هاي تحت پوشش مؤسسه جهاد استقلال شامل:
- شركت جهاد زمزم
- شركت جهاد حفاري
- شركت جهاد رازي
- شركت جهاد سبز
- شركت سرمايه‌گذاري و بازرگاني جاهد
- شركت نهاده‌هاي دامي جاهد
- مؤسسه فرهنگي هنري شقايق روستا
مقالات تخصصي:
- روش‌شناسي تدوين برنامه عملياتي، تحليل موردي تدوين برنامه عملياتي مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي با روش منتخب مجلهمطالعات راهبردي دانشگاه دفاع ملي 1393
- تعيينراه‏هايشناساييوكشفدانش‌آموزانسر‌آمدبسيجي وتدوينراهبردهاو راهكارهايهدايتوپرورشآنهادربسيج (باتوجهبهروشهايموجودكشفاستعدادها) فصلنامه مطالعات بسيج
- نقش اسلام در آينده نگاري علم و فناوري همايش اقتدار علمي، اقتدار ملي دانشگاه دفاع ملي 1387
- سيستم اطلاعات و تهيه نقشه آسيب‌پذيري و نا امني تغذيه‌اي FIVIMS ( سابقه، اصول و چارچوب پيشنهادي براي ايران) ، فصنامه پژوهشي تأمين اجتماعي، شماره 24 بهار 1385ص 169
- بررسي صادرات خدمات فني و مهندسي در ايران از سال 1373 تا 11376 تدبير شماره 80 ص 36
- بررسي بازار كشورهاي آسياي ميانه جزوه آموزشي سازمان مديريت صنعتي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع 1378
مهارت‌هاي حرفه‌اي:
- محقق و مشاور و مدرس مباحث مديريت استراتژيك و بازاريابي به ويژه بازاريابي بين‌المللي
- مشاوره و تحقيق در انتخاب بازار هدف و روش ورود به بازارهاي بين‌المللي
- استقرار نظام مديريت استراتژيك در سازمان‌ها و تدوين و اجراي برنامه استراتژيك
- تدوين و اجراي برنامه استراتژيك بازاريابي
- تدوين و اجراي برنامه آسيب شناسي سازماني
- مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي
- مديريت پروژه‌هاي پژوهشي
- مديريت پروژه هاي عمراني
- مديريت كار تيمي
- كارشناس رسمي دادگستري در رشته راه و ساختمان
- مدل سازي براي ساده كردن مسائل
- اجراي طرح‌هاي ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها
- برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌هاي پژوهش بازار
- تسلط در مهارت‌هاي هفتگانه كامپيوتر(ICDEL)
- مهارت گفتاري، خواندن و شنيداري در زبان انگليسي
- مهارت نسبي در زبان‌هاي عربي و تركي و تركمني
عضويت در سازمان‌هاي حرفه‌اي:
- عضو خانه مديران ايران
- عضو انجمن مديريت ايران
- عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران
- عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران
تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
28
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal