طرح جامع جلوگيري از كاهش توليد آبزيان اجرا مي شود
1387/05/15

رئيس موسسه تحقيقات شيلات ايران از اجراي طرح جامع جلوگيري از كاهش و افت توليد در زير بخش شيلات به منظور جبران كاهش توليد در سال جاري خبر داد.

عباسعلي مطلبي در گفتگو با مهر گفت: در شرايط كنوني با هدف جبران خسارات ناشي از خشكسالي، طرح جامع مقابله و مبازره با خشكسالي و جلوگيري از كاهش و افت توليد در زير بخش شيلات در قالب اجراي 18 پروژه راهبردي مطرح شده است.

رئيس موسسه تحقيقات شيلات ايران عنوان كرد: در سالجاري با توجه به وجود خشكسالي، تبديل اقدامات تحقيقاتي به دستور العملهاي مناسب جهت اجرا توسط  سازمان شيلات و نيز سازمان دامپزشكي كشوردر دستور كار قرار گرفته است.

وي با اشاره به اجراي پروژه هاي تحقيقاتي به صورت پايلوت و دستيابي به نتايج آن در اندازه تحقيقات، بيان كرد: اجراي اين پروژه ها در وسعت بيشترازحد پايلوت و اندازه تحقيقاتي در دستور كار قراردارد و پيش بيني مي شود ظرف مدت يك  تا دو سال آينده، نتايج تحقيقات در وسعت بيشتري در اختيارتوليدكنندگان قرارگيرد.

مطلبي با اشاره به وجود 180 گونه آبزي در آبهاي داخلي اظهارداشت: در شرايط خشكسالي به دليل كمبود آب شيرين و به تبع منابع آب داخلي، در بيشتر مناطق ميزان شوري آب بالا مي رود، اين در حالي است كه كليه گونه هاي آبزي نسبت به شرايط شوري مقاومت ندارند؛ لذا تحقيقات در رابطه با گونه هاي مقاوم به شوري در آبزيان به عمل آمده است.

وي عنوان كرد: همزمان با انجام تحقيقات بيوتكنولوژيك و تكثير گونه هاي مقاوم به شوري از جمله كفال ماهي خاكستري، نسبت به واردات مولد بچه ماهي آن نيز اقدام شده كه امسال با در اختيار گرفتن مولدان مراحل تكثيرآنها انجام مي شود.

رئيس موسسه تحقيقات شيلات ايران با اشاره به ورود محموله اي از بچه ماهي كفال به كشور اظهارداشت: مراحل تكثيراين گونه از ماهيان قبل از فصل زمستان انجام خواهد شد و پيش بيني مي شود امسال و سال آينده حدود دو هزار هكتاراز مزارع پرورشي كشوربه اين گونه وارداتي اختصاص يابد، به نحويكه منطقه گلستان و منطقه آذربايجان غربي و درمناطقي  نظير كناره سيمين رود و زرين رود و كنار حاشيه درياي خزر و جنوب مورد نظر است.

وي تصريح كرد: گونه پرتوليد ماهي تيلاپيا هم اكنون در دنيا بالغ بر يك ميليون تن توليد مي شود كه براي تكثير و پرورش اين گونه جهت جبران خسارات خشكسالي مطالعات زيادي صورت گرفته، اين در حالي است كه در گذشته اين ماهي با ماهيان زينتي به صورت غيررسمي وارد مي شد، اما در شرايط كنوني اطلاعات ما در رابطه با اين گونه با انجام تحقيقات تكميل شده و به زودي واردات آن آغاز مي شود.

رئيس موسسه تحقيقات شيلات ايران با اشاره به تكثيرگونه تيلاپيا دربافت يزد افزود: برنامه ريزي ها در رابطه با تكثير و توزيع تيلاپيا ميان پرورش دهندگان در مزارع آبهاي داخلي به عمل آمده، ضمن اينكه با همكاري سازمان شيلات توام با كشت ميگو در مزارع، كشت اين گونه نيز انجام مي شود.

وي افزود: به منظور جبران كاهش توليد آبزيان در سال جاري، معرفي گونه هاي دريايي به استخرهاي خاكي در دستور كار قرار دارد و در حال حاضر ايران به عنوان اولين كشوربه بيوتكنيك تكثير و پرورش و نيز تغذيه 5  گونه از گونه هاي دريايي دست يافته كه در سال گذشته به استخرهاي خاكي جهت توليد معرفي شده است.

مطلبي خاطر نشان كرد: در سالجاري براي معرفي گونه هاي دريايي به مزارع  با ظرفيت 5 هزار هكتار در برنامه اي دو ساله برنامه ريزي شده است.

وي اعلام كرد: پيش بيني مي شود در سالجاري ميزان توليد در مزارع سردآبي  بالغ بر5 هزار تن و در مزارع ماهيان گرمابي معادل 12 هزار تن كاهش يابد؛ لذا جهت جبران اين كمبود روش برگشت آب خروجي در مزارع در دستور كار قرار گرفته است.

رئيس موسسه تحقيقات شيلات ايران با بيان مطلب فوق افزود: در حال حاضر دستورالعمل پروژه برگشت آب خروجي در مزارع ابلاغ شده و در برخي استانها در حال اجرا است.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir

Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal