فعالیتهای دفتر
لزوم استاندارد سازی حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی

محمد شجاع الدینی مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص وضعیت مصرف کود های شیمیایی در کشور، اظهار داشت:باتوجه به شرایط  اقلیمی کشور به دلیل محدودیت منابع آب و محدودیت‌های اقلیمی و خاکی مانند؛ خشکی و شوری برای تأمین غذا نیازمند ارتقای میزان تولید در واحد سطح در بخش کشاورزی هستیم از این رو جایگاه تغذیه گیاهی و استفاده از کودها بیش از پیش حائز اهمیت است. وی افزود: متوسط جهانی مصرف کود 134 کیلوگرم در هکتار است در حالی که این رقم برای ایران 83 کیلو گرم در هکتار می‌باشد. 
 شجاع الدینی با اشاره به اینکه با افزایش میزان کود مصرفی می توان سلامت مواد غذایی تولید شده را در کشور تضمین کرد، تصریح کرد: تضمین سلامت محصول کشاورزی تولید شده از لحاظ کود و تغذیه نیازمند، مواد اولیه تولید کود داخلی یا وارداتی سالم وعاری از ناخالصی و فلزات سنگین و مضر است همچنین کاربرد کود در مزرعه باید بر اساس مدیریت حاصلخیزی خاک و نیاز هر محصول باشد.
 بنابراین در صورت تأمین کود مورد نیاز و با کیفیت همراه با مواد اولیه کودی خالص باید متناسب با نیاز مناطق مختلف توزیع و مصرف گردد.

مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا با بیان اینکه، کود توزیع شده در مزارع باید بر مبنای نیاز گیاه از طریق "آزمون خاک و گیاه" مصرف شود، عنوان کرد: این روشی علمی در جهت تعیین مقدار عنصرغذایی قابل استفاده در خاک و توصیه کود مصرفی است. وی همچنین تاکید کرد: یکی از موارد لزوم مصرف کود بر اساس آزمون خاک، نسخه نویسی و تعیین مقدار نوع و زمان مصرف کود صورت می‌گیرد.

شجاع الدینی، ضمن اشاره به اینکه امکان افزایش کود همراه با تولید محصول سالم بیشتر در کشور وجود دارد، یادآور شد: در این راستا آزمایشگاه‌های تجزیه خاک، آب و گیاه (آزمایشگاه‌های خاکشناسی) که در نقاط مختلف کشور پراکنده هستند از جمله ابزارهای لازم برای انجام این مهم است همچنین توزیع، مصرف نامناسب و بدون توجه به توصیه علمی از مهم ترین دلایل کارایی پایین مصرف کود حتی بد مصرفی آن در کشور میباشد.

مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا، عامل سرطان زایی برخی محصولات کشاورزی را نتیجه بدمصرف کردن "سم و کود" دانست و بیان داشت: کاربرد سموم خطرناک و کودهای نامناسب که در برخی موارد عاری از ماده غذایی برای گیاه و محتوای اجزای ناسالمی همچون فلزات سنگین است. وی در خصوص مصرف بهینه کودهای شیمیایی که می‌تواند عملکرد محصول را 30 تا 50 درصد افزایش دهد، اظهار اشت: بر اساس تبصره 5 ماده ششم قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصرف کود باید بر اساس نسخه تجویزی بر مبنای نتایج تجزیه خاک و گیاه باشد.وی با اشاره به اینکه، "آزمایشگاه‌ها" به عنوان یکی از ارکان مهم مصرف بهینه کود هنوز نتوانسته‌اند نقش خود را ایفا کنند، عنوان کرد: با وجود بیش از 150 آزمایشگاه خصوصی و وجود الزامات قانونی بنا به دلایل مختلف این آزمایشگاه‌ها جایگاه خود را پیدا نکرد‌ه‌اند.

شجاع الدینی، تاکید کرد: در این زمینه نیاز است بخش های خصوصی از جمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین تعاونی های تولیدی، اتحادیه ها و تشکل‌های تولیدکنندگان همچنین بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی حساسیت بیشتری به این مسائل نشان دهند.وی توصیه کرد: به تولیدکنندگان بخش کشاورزی توصیه می‌شود از کودهای ثبت و تایید شده توسط وزارت جهاد کشاورزی استفاده کنند همچنین تغذیه و استفاده از کود را بر مبنای اطلاع اولیه از وضعیت حاصلخیزی خاک مزرعه و توصیه های کودی کارشناس تغذیه انجام دهند.

استاندارد حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی، اجرایی می‌شود

مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا، در پایان خبر داد: بزودی استاندارد حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی با همکاری سازمان ملی استاندارد در کشور اجرایی می‌کنیم و هموطنان می توانند با اطمینان بیشتری از تولیدات کشاورزی استفاده کنند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.