فعالیتهای دفتر
اولویت آلاینده های محصولات کشاورزی براساس رژیم غذایی روزانه تعیین می شود
طرح های تضمین کیفیت و سلامت فرآورده ها در حوزه دام، آبزیان و محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای و همچنین اولویت ها و رتبه بندی مخاطرات در سلامت محصولات کشاورزی در کارگروه دائمی سلامت محصولات کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
چهارمین نشست کار گروه دایمی سلامت محصولات کشاورزی در تاریخ 4/11/94 در محل سالن شهید نعمتی جم ستاد وزرات جهاد کشاورزی ساختمان طالقانی با حضور اعضاء از معاونت ها، سازمان ها و موسسات تحقیقاتی وزارت متبوع تشکیل شد در این جلسه ابتدا آقای دکتر  شجاع الدینی مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا بر لزوم بازنگری طرح های تضمین کیفیت و سلامت فرآورده های دامی، آبزیان و محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای تاکید کرد.
در این نشست، دکتر رمضانی معاون سلامت غذای دفتر محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی، شناسایی، اولویت بندی مخاطرات در محصولات کشاورزی را ضروری خواند و پیشنهاد داد: مدل های قابل اجرای کشورهای پیشرفته در زمینه تعیین اولویت ها و ریسک های در سلامت محصولات کشاورزی بومی و براساس آن اولویت‌بندی های مخاطرات در سلامت محصولات کشاورزی کشورمان تعیین شود.
وی با اشاره به این که اتحادیه اروپا حدود 15 سال پیش ، آلاینده ها را براساس پنج شاخص سلامت، تعریف و رتبه بندی کرده است، گفت: شاخص سلامت ها در زمینه تاثیر آلاینده ها بر سرطان، مختل کننده غدد درون ریز، جهش زایی، نقص جنین و تاثیر بر سیستم عصبی تعیین شده است.
ایشان اذعان داشت: این کارگروه باید اولویت آلاینده های محصولات کشاورزی را براساس رژیم غذایی روزانه برای پایش در آزمایشگاه ها مشخص و پنج شاخص سلامت را تعیین کند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.