فعالیتهای دفتر
برگزاری جلسه کمیته متناظر(TC234 )شیلات و آبزی پروری

 به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران جلسه کمیته متناظر TC234   (شیلات وآبزی پروری )در مردادماه سال جاری در سالن کنفرانس سازمان شیلات ایران تشکیل شد .
رییس ، نایب رییس ، دبیر کمیته ، کارشناس امور تدوین سازمان ملی استاندارد ، مدیران بخش های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ،مدیران سازمان شیلات ایران ، اتحادیه های آبزی پروری و سازمان محیط زیست،مدیران سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کارشناسان دفتر محیط زیست، سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی و کارشناس مرکز آموزش علمی – کاربردی وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه حضور داشتند و در خصوص استانداردهای مورد نیاز در بخش شیلات و آبزی پروری و وضعیت آبزی پروری در ایران و گزارشی از کارهای انجام شده در کمیته توسط رییس و نایب رییس و دبیر کمیته ارائه شد. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.