قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی

1- سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی، مصوب مورخه 11/04/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام
شماره 0101/ 40893
تاریخ 21/04/1394

2- راهبردهای کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
بر اساس مصوبات کمیته ملی توسعه پایدار در خصوص اهداف هفتگانه " کشاورزی و منابع طبیعی " و ابلاغ آن به وزارت
جهاد کشاورزی، تدوین و ارائه راهبردهای مزبور در سال ١٣٨٧ از طرف کمیته ملی توسعه پایدار به وزارت جهاد کشاورزی
واگذار شد که این وظیفه از طرف وزیر محترم به دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی محول گردید .

3- تصویب نامه هیات وزیران راجع به استانداردهای حدمجاز از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374

4- سیاستهای کلی نظام در بخش منابع طبیعی (مصوب 23/10/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
این سیاستها در تاریخ 3/11/1379 از سوی مقام معظم رهبری تایید و طی نامه شماره 76230/1 مورخه 3/11/1379 توسط دفتر معظم له ابلاغ گردیده است.

5- استاندارد خروجی فاضلابها به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب

6- قانون افزایش بهره وری بخش  کشاورزی و منابع طبیعی

7- آیین نامه اجرایی ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه_20120528_075534

8- آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (189)_20120528_073228


9- قانون ملی ایمنی زیستی
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.