اداره امور پرورشی

ازآنجا که فرهنگ ، وجه ممیز جامه انسانی از طبیعت می باشد وتربیت انسان های مکتبی ، هدفی است که خداوند متعال از ارسال رسل وانزال کتب منظور داشته است .

لذا اداره امور پرورشی وتبلبغی درراستای نیل به این اهداف برنامه هاووظایفی را برعهده دارد که خلاصه ای از آن به شرح ذیل می باشد.

1- سیاستگذاری وبرنامه ریزی برنامه های پرورشی برای کارکنان وخانواده آنان وابلاغ به کلیه استانها جهت اجرا

2- عقد توافقنامه سالانه درخصوص اجرای برنامه های ویژه نماز با ستاد اقامه نماز کشور

3-تدوین آئین نامه اجرائی توافقنامه سالانه نماز وابلاغ به کلیه استانها

4-پیگیری اجرای توافقنامه درکلیه استانها

5-اجرای برنامه های پرورشی درسطح ملی

6- تهیه گزارش عملکرد سالانه از فعالیتهای انجام شده درکل وزارتخانه درخصوص برنامه های  ویژه نماز و ارسال آن به ستاد اقامه نماز کشور

فايلها
آئين نامه توسعه و ترويج فرهنگ 95نماز.pdf 898.954 KB
اصلاحيه آئين نامه نماز.pdf 779.336 KB
اصلاحيه+پاسخنامه+مسابقه+رمضانيه96.pdf 394.481 KB
شيوه نامه.pdf 108.706 KB
ضوابط اجرايي قانون بودجه موادقانوني 4 و 26و 28 .pdf 542.939 KB
ماده 172 قانون ماليتهاي مستقيم.pdf 401.198 KB
مسابقه+رمضانيه+96.pdf 397.83 KB
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.