اینفوگرافی دهه فجر 1397
1397/11/30

 • افزایش تولید شکر طی 4 دهه اخیرافزایش تولید شکر طی 4 دهه اخیر
  افزایش تولید شکر طی 4 دهه اخیر
 • رونق کشاورزی به مدد دولت تدبیر و امیدرونق کشاورزی به مدد دولت تدبیر و امید
  رونق کشاورزی به مدد دولت تدبیر و امید
 • افزایش تولید مرغ و تخم مرغ طی 4 دهه اخیرافزایش تولید مرغ و تخم مرغ طی 4 دهه اخیر
  افزایش تولید مرغ و تخم مرغ طی 4 دهه اخیر
 • افزایش تولید گندم طی 4 دهه اخیرافزایش تولید گندم طی 4 دهه اخیر
  افزایش تولید گندم طی 4 دهه اخیر
 • دستاوردهای 40 ساله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری دستاوردهای 40 ساله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری
  دستاوردهای 40 ساله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری
 • دستاوردهای 40 ساله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری دستاوردهای 40 ساله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری
  دستاوردهای 40 ساله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری
 • دستاوردهای 40 ساله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشوردستاوردهای 40 ساله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
  دستاوردهای 40 ساله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
 • دستاوردهای چهل ساله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشوردستاوردهای چهل ساله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
  دستاوردهای چهل ساله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
 • دستاوردهای اداره منابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی دستاوردهای اداره منابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
  دستاوردهای اداره منابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
 • دستاوردهای چهل ساله سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداری کشوردستاوردهای چهل ساله سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداری کشور
  دستاوردهای چهل ساله سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداری کشور
 • عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان
  عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان
 • افزایش تولید محصولات کشاورزی طی سال های 1356 تا 1397افزایش تولید محصولات کشاورزی طی سال های 1356 تا 1397
  افزایش تولید محصولات کشاورزی طی سال های 1356 تا 1397
 • اهم اقدامات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در مقایسه با قبل از انقلاباهم اقدامات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در مقایسه با قبل از انقلاب
  اهم اقدامات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در مقایسه با قبل از انقلاب
 • دستاوردهای اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی دستاوردهای اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی
  دستاوردهای اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی
 • دستاوردهای اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی دستاوردهای اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی
  دستاوردهای اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی
 • دستاوردهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبیدستاوردهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی
  دستاوردهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی
 • افتتاح شرکت ماهوربافان بلوچی منطقه آزاد چابهارافتتاح شرکت ماهوربافان بلوچی منطقه آزاد چابهار
  افتتاح شرکت ماهوربافان بلوچی منطقه آزاد چابهار
 • کارنامه وزارت جهاد کشاورزی در حفظ و ارتقای بهره وری از منابع آب و خاک کارنامه وزارت جهاد کشاورزی در حفظ و ارتقای بهره وری از منابع آب و خاک
  کارنامه وزارت جهاد کشاورزی در حفظ و ارتقای بهره وری از منابع آب و خاک
 • رشد 369 درصدی تولیدات بخش کشاورزی در 4 دهه انقلابرشد 369 درصدی تولیدات بخش کشاورزی در 4 دهه انقلاب
  رشد 369 درصدی تولیدات بخش کشاورزی در 4 دهه انقلاب
 • رشد سی برابری گلخانه های کشور در 4 دهه انقلاب رشد سی برابری گلخانه های کشور در 4 دهه انقلاب
  رشد سی برابری گلخانه های کشور در 4 دهه انقلاب
 • دستاوردهای سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند در 4 دهه انقلاب اسلامیدستاوردهای سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند در 4 دهه انقلاب اسلامی
  دستاوردهای سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند در 4 دهه انقلاب اسلامی
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal