سازمان های وابسته

 
جهت به روز رسانی یا تصحیح اطلاعات این صفحه با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی/ واحد پورتال تماس حاصل نمایید.
 
تلفن خانه وزارت : 64581 - 43541
 
 
سازمان ها: تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،سازمان امور اراضی کشور،سازما نمراتع جنگلها و آبخیزداری کشور ،سازمان دامپزشکی کشور ،سازمان حفظ نباتات ، سازمان شیلات ایران ،سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،سازمان چای کشور ،سازمان امور عشایر ایران
 
 

سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

اسکندر زند


معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

22400080

22403085

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

e.zand@areeo.ac.ir

غلامحسین طهماسبی

قائم مقام ریاست سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

h.tahmasbi@areeo.ir

عبدالرضا باقری

مشاور عالی معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ar.bagheri@areeo.ac.ir

نادر قلی ابراهیمی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

n.ebrahimi@areeo.ac.ir

حمید رحیمیان مشهدی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

h.rahimian@areeo.ac.ir

عباسعلی مطلبی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.motalebi@areeo.ac.ir

سعید یوسف کلافی

مشاور معاون وزیر و مدیر کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات

22402015

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

s.kalafi@areeo.ac.ir

رسول زارع

معاون پژوهش و فناوری

22419707

22419706

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - صندوق پستی:1113-19395

r.zare@areeo.ac.ir

کاظم خاوازی

معاون ترویج سازمان

6، 66430444

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

k.khavazi@areeo.ac.ir

حجت الاسلام حسین سعیدیان

نماینده ولی فقیه

22413924

22413924

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

h.saeidian@areeo.ac.ir

سید جلال الدین بصام

معاون آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

66340768

66430448

66940755

66430433

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

bassamsje@areeo.ac.ir

داریوش فتح اله طالقانی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی

22400091

22413929

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-ط دوم

d_hamahangi@areeo.ac.ir

مجید ولدان

مدیرکل دفتر انتقال فناوری

22414269

22414339

22414337

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.valadan@areeo.ac.ir

جهانفر دانشیان

مدیرکل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری

22402574

22401600

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

j.daneshian@areeo.ac.ir

اکبر قائدامینی

مدیرکل اداره کل امور مالی

22400079

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجکشاورزی

a.ghaedamini@areeo.ac.ir

محمود بهمنی

مدیرکل دفتر برنامه ،بودجه و آمار

22400087

22402300

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.ahmani@areeo.ac.ir

ژاله فدایی

ریاست گروه روابط عمومی

22429791

224200568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

zh.fadaei@areeo.ac.ir

حمید کهرام

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

22400832

22400832

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

h.kohram@rvsri.ac.ir

مصطفی آقایی

مشاور ریاست سازمان ومدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی

22402546

22401067

22413809

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.aghayee@areeo.ir

احمد زارع فیض آبادی

مشاورمعاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی ومدیرکل دفترفنی -مهندسی و امورپشتیبانی

22400857

22400832

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.zareafeizabadi@areeo.ac.ir

فرجام ناظری

مدیریت دفترامور حقوقی

22402837

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


تقی عمادی

مدیر حراست سازمان

22402015

22414266

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

t.emadi@areeo.ac.ir

جواد مظفری

مشاور ریاست سازمان و مدیرکل دفتر روابط علمی و همکاری های بین المللی

22402013

22402547

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

j.mozaffari@areeo.ac.ir

علی علیزاده علی آبادی

مشاور ریاست سازمان وسرپرست اداره دبیرخانه هیئت ممیزه و هیئت های امنای سازمان

22413810


بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.alizadehabadi@areeo.ac.ir

محمد میثمی تبار

مدیر کل دفتر آموزش کارکنان

026

6700894

026

6700626

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.misamitabar@areeo.ac.ir

مهران ابوالحسنی

مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

66430465

22042032

66430464

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.abolhasani@areeo.ac.ir

ناصر سلطانیان،

مدیرکل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی

026

36700797

026

36700895

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

n.soltanian@areeo.ac.ir

بهمن امیری لاریجانی

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

66430441

66430445

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

b.amirilarijani@areeo.ac.ir

محمدعلی شریفی

مشاور و مدیر حوزه معاونت ترویج و آمورش

66430446

66430449

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

e.sefidian@areeo.ac.ir

علی درجانی

مدیرکل دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج

66430462

66430449

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.darjani@areeo.ac.ir

فروغ السادات بنی هاشم

مشاور وزیر و رییس کمیسیون امور زنان

66430777

66596333

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

f.banihashem@areeo.ac.ir

حسین فرازمند

ریاست مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی

22413926

22401086

2240067

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

farazmand@areeo.ac.ir

محمد عبداللهیان نوقابی

سرپرست دفتر خدمات فنی و پشتیبانی

22400333

22414410

2241441

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.noghabi@areeo.ac.ir

ابراهیم سفیدیان

مشاور و مدیر حوزه معاونت ترویج و آموزش

66430444

66430449

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

e.sefidian@areeo.ac.ir

مصطفی شریف روحانی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان در تدوین برنامه استراتژیک سازمان

22402300

22400087

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.sharifrohani@areeo.ac.ir

سید کریم موسوی

مسئول هماهنگی امور مراکز تحقیقاتی،آموزشی و مدیریت ترویج استان ها

22400080

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

k.mousavi@areeo.ac.ir

 

سازمان امور اراضی کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

مهندس علیرضا اورنگی

رییس سازمان امور اراضی کشور

43673902

8813188

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

n.beheshti@laoi.ir

پرویز محمدی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع

43673903

88841729

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

p.mohammadi@laoi

حسین امیرحیدری

معاون توسعه و ساماندهیاراضی

43673972

88833614

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

h.amirheydari@laoi.ir

فرید صیدی‌نژاد

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی
کشاورزی

43673812

88833612

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

f.seidinejad@laoi.ir

سیدنصرالله محقق بهشتی

مشاور ومدیر کل دفتر ریاست و امور
استانها

43673912

88833612

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

n.beheshti@laoi.ir

علی صابری

رئیس حوزه نماینده حاکم شرع و ولی امر

43673731

88833615

خیابان طالقانی بعد از خیابان مفتح خیابان ملک الشعرای بهار پلاک 1

a.saberi@laoi.ir

سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

خلیل آقایی

معاون وزیر و رییس سازمان

22446501

22488477

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


ناصر مقدسی

قائم مقام رئیس سازمان و رییس شورای عالی جنگل مرتع و آبخیزداری

22446505

22488474

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

nasermoghaddasi@yahoo.com

مسعود منصور

معاون حفاظت و امور اراضی

22446504

22488471

22488556

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


پرویز گرشاسبی

معاون آبخیزداری،امور مراتع و بیابان

22446514

22197062

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

p.garshasbi@frw.org.ir

مصطفی کیاکجوری

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

22446560

2244446510

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


حاج اقا طباطبایی نژاد

نمایندگی ولی فقیه

22457959

22488495

22488495

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


نگهدار اسکندری

مشاور و مدیرکل دفتر حوزه ریاست و مدیریت عملکرد

22446501-2

22488477

22197062

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


نوراله کوچ پی ده

مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی

22446522

22488471

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


علی اکبر مودبی

مدیرکل امور مالی

22488478

22488528

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


کوروش قنبری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرحها

22446532

22446531

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


اکرم توفیقی

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی

22488491

22446564

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

a.tofighi@frw.org.ir

منوچهر سرداری

مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی

22488539

22488542

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


بهمن افراسیابی

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت

22488480

22488513

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


محمدعلی فتاحی اردکانی

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری

22446512

22488550

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


ابوالفضل یاوری

مدیرکل دفتر امور مراتع

22488555

22488468

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

yavari@gmail.com

info@frw.org.ir

عباس کارگر

مدیرکل دفتر امور بیابان

22488541

22488565

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


فریبرز غیبی

سرپرست مرکز جنگلهای خارج از شمال

22488475

22446530

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


عباسعلی نوبخت

معاونت امور جنگل

22488546

22488546

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


رضا بیانی

مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات

22446600

22446515

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


علیرضا هدایتی

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

22488532

22446507

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

Ar.hedayati@frw.org.ir

عیسی عباسی

مدیرکل دفتر امور حقوقی

22488479

23563212

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


وحید جعفری

مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت های مردمی

22488600

22488600

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


عباس سمیعی

مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

22446508

22488471

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع

m.naghilu@frw.org.ir

محمد عقیقی

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک

22488533

22488568

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


سرهنگ سبزعلی

فرمانده یگان حفاظت

22488567

32318505

اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع


 علی جمشیدی ها
 مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری
 22488573 22488485 اول جاده لشکرگ جنب شهرک مروزی سازمان جنگلها و مراتع ali_jamshidiha@frw.ir

سازمان دامپزشکی کشور

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

علیرضا رفیعی پور

رئیس سازمان دامپزشکی کشور

88957007

88953400

88962392

88950864

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ivohead@ivo.ir

حمزه کلانتری

رئیس حوزه نمایندگی ولی فقیه

88957242

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

h.kalantari@ivo.ir

محمدباقر مقدس

مدیر کل دفتر حوزه ریاست ، حقوقی و ارزیابی عملکرد

88957007

88950864

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

m.b.moghadas@ivo.ir

احمدعلی

حبیب کاظمی

مشاور امور اقتصادی ریاست سازمان

88962304

88998503

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

a.habibkazemi@ivo.ir

ناصر رسولی

معاون مدیر کل دفتر سازمانهای تخصصی ، روابط عمومی و بین الملل

88958046

88958046

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی


حسین مهدوی شهری

مدیر پدافند غیر عامل

88958962

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

hn.mahdavi@ivo.ir

علی صفر ماکنعلی

معاون بهداشتی و پیشگیری

88957315

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

makanali@ivo.ir

داریوش جهان پیما

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

88806407

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

d.jahanpeyma@ivo.ir

علیرضا اکبرشاهی

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم

88956142

88976994

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

a_akbarshahi@ivo.ir

امراله قاجاری

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

88962303

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

amrellah.ghajari@ivo.ir

عباس عباسی

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

88962380

88962380

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

a.abbasi@ivo.ir

مسعود محمدیان

مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی

88957193

88987391

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

hassan.vishteh@ivo.ir

قاسم رضاییان زاده

معاون تشخیص و مدیریت درمان

88956923

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ghasem.rezaeianzadeh@ivo.ir

محسن مهدوی نژاد

مدیر کل دفترامور دارو و درمان

88965391

88965391

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

mohsen.mahdavinezhad@ivo.ir

محمد مومنی

معاون توسعه مدیریت و منابع

88957370

88957370

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

m.momeni@ivo.ir

محمد حبیبی

رییس مرکز مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی

44796892

44796993

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

mohammad.habibi@ivo.ir

جعفر دورودی

مدیر کل دفتر مطالعات و ارزیابی مخاطرات غذا ، دارو و فرآورده های بیولوژیک

88957324

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

jafar.dorodi@ivo.ir

محمد غلامی

مدیر کل امور مالی و ذی حسابی

88958905

88958905

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

fainancial@ivo.ir

علی اکبر رضایی نژاد

مدیرکل امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

88953399

88957252

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ali.a.rezaeinejad@ivo.ir

آرش آذرنوش

مدیر کل دفتر برنامه ، بودجه و مطالعات اقتصادی

88957215

88971216

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

lvoplan@ivo.ir

حجت اله دنیایی

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

88957214

88958905

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی


بهمن عابدی کیاسری 

مدیرکل سازمان تخصصی روابط عمومی و امور بین الملل

88962384

88962384

خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی

ivoinfo@ivo.ir

فاطمه زارعان رییس گروه روابط عمومی 88962384 88962384 خ‌ولیعصر،دوراهی یوسف‌آباد، ابتدای خ‌جمال‌الدین اسدآبادی ivoinfo@ivo.ir

سازمان حفظ نباتات

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

مهدی قائمیان

سرپرست سازمان حفظ نباتات

22402712

22403197

خ اوین ، خ تابناک

director@ppo.ir

حاج آقا رجب بیت اللهی

حوزه نمایندگی ولی فقیه

23091153

22401012

خ اوین ، خ تابناک

beytollahi@ppo.ir

سید محمد رضا میر

رییس حوزه ریاست و روابط عمومی

23091105-6

22401012

خ اوین ، خ تابناک

mir@ppo.ir

قاسم سرپناه

مدیریت حراست

23091138

22401012

خ اوین ، خ تابناک

sarpanah@ppo.ir

عمادالدین شعاعی 

مدیرکل دفتر حقوقی ارزیابی و عملکرد

23091154

22401012

خ اوین ، خ تابناک

shoaei@ppo.ir

سید ابراهیم موسوی

معاونت منابع توسعه مدیریت و منابع

8-23091507

22401012

خ اوین ، خ تابناک

e.mousavi@ppo.ir

یحیی ابطالی

معاونت کنترل و مبارزه با آفات

23091505

22401012

خ اوین ، خ تابناک

abtali@ppo.ir

مهدی قائمیان

معاونت قرنطینه و کنترل آفات

23091503

22401012

خ اوین ، خ تابناک

ghaemian@ppo.ir

عباس احمدی

مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات

23091238

22401012

خ اوین ، خ تابناک

a.ahmadi@ppo.ir

امیر بابک صاحب نظر

مدیرکل برنامه و بودجه

23091555

22401012

خ اوین ، خ تابناک

sahebnazar@ppo.ir

مسعود محمودیان

مدیرکل امور مالی و ذی حسابی

23091509

22401012

خ اوین ، خ تابناک

mahmoudian@ppo.ir

محمدرضا کریمی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

23091201

22401012

خ اوین ، خ تابناک

karimi@ppo.ir

کرامت اله اکبرپور

مدیرکل دفتر پیش آگاهی

23091245

22401012

خ اوین ، خ تابناک

akbarpour@ppo.ir

سعید معین

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی

23091400

22401012

خ اوین ، خ تابناک

moein@ppo.ir

فرزاد کلانتر

مدیرکل دفتر آفت کش ها

23091301

22401012

خ اوین ، خ تابناک

kalantar@ppo.ir

شبنم حیدری فاروقی

مدیر دفتر کنترل بیولوژیک

23091420

22401012

خ اوین ، خ تابناک

haydari@ppo.ir

اکبر آهنگران

مدیرکل دفتر قرنطینه

23091118

22401012

خ اوین ، خ تابناک

ahangaran@ppo.ir

مریم جلیلی مقدم

مدیرکل دفتر تهیه تدوین مقررات

23091139

22401012

خ اوین ، خ تابناک

jalili@ppo.ir

احمد چراغیان­

مدیرکل دفتر پایش و تحلیل خطر

23091114

22401012

خ اوین ، خ تابناک

cheraghian@ppo.ir

سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

حسن صالحی

رییس سازمان شیلات

4-66941363

2502

66940693

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

hsalehi@mail.fisheries.ir

محمدرضا وحیدی نژاد

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

2517-2518

66941676

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

vahidinejad@mail.fisheries.ir

عباس امینی

مدیرکل دفتر حوزه ریاست،روابط عمومی و اموربین الملل

2522

66944444

66941673

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

abbasamini@mail.fisheries.ir

آرش حاجی بابایی

مدیر حراست

2134

66942579

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

noori@mail.fisheries.ir

مجید کوق

مشاور و مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

2524-2528

66941371

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

koogh@mail.fisheries.ir

آرش حاج بابایی

سرپرستدفتر حقوقی

2451

66943725

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران


عیسی گلشاهی

مدیر کل دفتر بهبود کیفیت ،فراوری و توسعه بازار آبزیان

2455

66941372

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

golshahi@mail.fisheries.ir

حسینعلی عبدالحی

معاون توسعه آبزی پروری

66943860

2345

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

abdolhay@mail.fisheries.ir

مهدی شکوری

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین

2350

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

afrasiabi@mail.fisheries.ir

وحید معدنی

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور

2343

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

mokarami@mail.fisheries.ir

ناصر کرمی راد

مدیر کل دفتر بازسازی ذخائر آبزیان

2314

66941672

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

karamirad@mail.fisheries.ir

وحید مدنی

مدیر فنی و امور آبزی پروران

2313

66943870

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

madani@mail.fisheries.ir

علی اصغر مجاهدی

معاون صید و بنادر ماهی گیری

2256

66943852

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

mojahedi@mail.fisheries.ir

مختار آخوندی

مدیرکل دفتر مدیریت امورصید و صیادی

2254

66943852

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

akhondi@mail.fisheries.ir

رضا شاهی فر

مدیرکل دفتر حفظ و بهسازی و منابع دریایی

2272

66943852

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

shahifar@mail.fisheries.ir

سیدمصطفی بهشتیان

مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری

2288

66944488

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

beheshtian@mail.fisheries.ir

حمزه رستم پور

معاون توسعه مدیریت و منابع(معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع)

2491

66943880

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

rostampour@mail.fisheries.ir

رجبعلی قربانزاده

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

2419-2422

66943863

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

ghorbanzadeh@mail.fisheries.ir

حمید آذره گر

مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی

2047-2048

66941367

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

azarehgar@mail.fisheries.ir

شاپو رکاکولکی

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری

2417

66941360

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

kakoulaki@mail.fisheries.ir

شنطیا یزدانی

مدیرکل امور مالی و ذیحسابی

2152

66942582

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

shantiayazdani@mail.fisheries.ir

اکبر شاولی پور

فرمانده یگان حفاظت منابه آبزی

2101-2102

66943940

میدان انقلاب-خ کارگر شمالی -خ دکتر فاطمی غربی -ش 236- سازمان شیلات ایران

shavalipour@mail.fisheries.ir

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

علی اوسط هاشمی 

رییس سازمان 

88906070

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

manager@corc.ir

حسین مهدی دوست

معاون بارزگانی و برنامه ریزی

88939604

88803911

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

D_business@corc.ir

عباس سیاح

مدیرخریدوفروش محصولات کشاورزی

88901011

88909029

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Market@corc.ir

علیرضا جوانمردی

مدیرکالاهای مصرفی

88906071

88906071

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Stores@corc.ir

سیدغلامحسین طباطبایی

معاونت فنی واجرایی

88803082

88901317

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

D_exective@corc.ir

قربانعلی کشیری

مدیراعتبارات

88901013

88900348

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Credits@corc.ir

محرمعلی جبرئیلی

خدمات فنی و کشاورزی

88907689

88803513

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

agri@corc.ir

امیر رضا انصاری منش

مدیرخدمات مهندسی

88901010

88901012

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Construction@corc.ir

شمس الله مراد نیا

معاونت اداری ومالی

88900442

88900372

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

D_finance@corc.ir

علی عرفانی پناه

مدیرکل امورمالی

88902307

88906499

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

finance@corc.ir

محمدرضا جونقی

مدیراموراداری

88901014

88906072

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

hamidjazayeri1338@ ymailcom

شهرام برنجی

حوزه مدیرعامل مشاورومسئول ریاست و مشاور ومسئول پیگیریهای ویژه

88906070

88893982

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

manager@corc.ir

حجت الاسلام
رحمت عابدی

حوزه نمایندگی ولی فقیه

88901518

88900471

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر


نوربخش بهزاد

مدیریت حراست

88893986

88893984

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

monitoring@corc.ir

عربعلی هراتیان

مدیریت حسابرسی

88893985

88806551

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

audity@corc.ir

احمدعلی ابن علیپور

مدیریت برنامه و بودجه

88900610

88803539

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

legal@corc.ir

شعبان تشویقی

مدیر ارزیابی و عملکرد پاسخگویی به شکایات

88383071

88383071

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر


آقای نادر علیزاده

دفتر نظام های بهره برداری

8838240

88893981

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

nezamhaye-bahrehbardari@corc.ir

عبدالرضا مسلمی

دفتر امور تشکل های کشاورزی

88900439

88383067

88900469

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Tashakolha@corc.ir

تقی رجبی

دفتر آموزش و توسعه تعاونی ها

88900336

88905409

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

Development@corc.ir

احمد بالان

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

88901385

88806550

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

news@corc.ir

مهدی ابراهیمی

رییس اداره آمار و انفورماتیک

88805517

88906072

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

it@corc.ir

سازمان چای کشور

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

محمدولی روزبهانی

رییس سازمان چای کشور

42337008-013

42338003-013

گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی ، خیابان ملت ، سازمان چای کشور

Teaorganization.ir@gmail.com

گودرز دادپور دیلمانی

معاونت بازرگانی و بازاریابی

42338064-013

42338003-013

گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی ، خیابان ملت ، سازمان چای کشور


خیرالله امیری

معاونت بهبود تولید چای

42334307-013

42338003-013

گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی ، خیابان ملت ، سازمان چای کشورمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی


42338003-013

گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی ، خیابان ملت ، سازمان چای کشور


سازمان عشایر ایران

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

کرمعلی قندالی

رئیس سازمان امور عشایر ایران

66412360

66412691

تهران - میدان فلسطین - خیابان فلسطین خیابان بزرگمهر - تقاطع خیابان برادران شهید مظفر - پلاک 12

ashayer@ashayer.ir

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/01/05
تعداد بازدید:
10181
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal