آمارنامه ها و سایر انتشارات

آمارنامه کشاورزی جلد اول - محصولات زراعی

(سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد به تفکیک آبی و دیم)

- سال زراعی 83-1382
- سال زراعی 84-1383
- سال زراعی 85-1384
- سال زراعی 86-1385
- سال زراعی 87-1386
- سال زراعی 88-1387
- سال زراعی 89-1388
- سال زراعی 90-1389
- سال زراعی 91-1390
- سال زراعی 92-1391
- سال زراعی 93-1392
- سال زراعی 94-1393

آمارنامه کشاورزی جلد دوم

(آب و خاک، خدمات حمایتی کشاورزی، مبارزه با آفات و بیماری های بخش کشاورزی، گل ها و گیاهان زینتی و دارویی، دام و طیور، آبزیان، تولیدات دام و طیور و آبزیان، بهداشت و درمان(دامپزشکی)، قیمت ها، جنگل ها و مراتع،حوزه های آبخیز، امور اراضی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، امور عشایر، ترویج، آموزش و تحقیقات، تعاونی روستایی)

- سال 1381
- سال 1382
- سال 1383
- سال 1384
- سال 1385
- سال 1386
- سال 1387
- سال 1388
- سال 1389
- سال 1390
- سال 1391
- سال 1392
- سال 1393
- سال 1394

آمارنامه کشاورزی جلد سوم - محصولات باغی

(سطح غیربارور و بارور، میزان تولید و عملکرد به تفکیک آبی و دیم)

- سال 1387
- سال 1388
- سال 1389
- سال 1390
- سال 1391
- سال 1392
- سال 1393
- سال 1394

سایرانتشارات


- بررسی روند تولید فرآورده های پروتئینی کشور طی 4 دهه (سال 1353 لغایت 1392)

- صادرات و واردات بخش کشاورزی سال 1393

- بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید 36 سال محصولات زراعی (سال 1357 لغایت 1392)

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/16
تعداد بازدید:
7567
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal